Nyhetsarkiv

 • Så kan vården förbättra äldres munhälsa


  Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men vården brister ofta. Maria Snögren, doktorand i Hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University finansierad från Högskolan i Skövde, har undersökt äldres och vårdpersonals upplevelser av munvård. Resultaten kan hjälpa vårdorganisationer att ge bättre munvård, som i sin tur ökar äldres allmänhälsa.
 • Forskningsprojekt om argentinska kvinnors dagliga kamp för rättvisa


  Under tre år studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), hur argentinska kvinnor i vardagen använder olika kommunikationsformer för att nå ökad jämställdhet. Florencia är den första på JU som har beviljats och avslutat ett Global Individual Fellowship inom Marie Sklodovska Curie Actions.
 • Samverkan ökar lärandet – ett led till att förbättra medborgares livsvillkor


  Nu ska forskningen göras mer tillgänglig för socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Forskare från Hälsohögskolan vid Jönköping University och Lunds universitet har tillsammans med Jönköpings kommun startat projektet ”Mot ett Socialförvaltingsuniversitet – samverkan mellan praktik och akademi”. Det övergripande målet är att förbättra medborgares livsvillkor.
 • Konferens om kommunikation i en föränderlig värld


  Den 17–18 april stod Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) som värd och arrangör av FSMK:s (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning) årliga konferens. Denna gång var det fokus på en medievärld som ständigt förändras.
 • Gemenskap viktig för protesanvändare


  Att förlora en lem är en livsförändrande händelse som kan påverka allt från vardagslivet till ens identitet. Men hur upplever egentligen personer som använder proteser sin vardag? Forskning från Hälsohögskolan vid Jönköping University ger oss insikter i deras erfarenheter och utmaningar. Resultaten visar att bland det viktigaste för att gå vidare efter en amputation är möjligheten att känna sig delaktig i en gemenskap av likasinnade.
 • 12 miljoner kronor till entreprenörskapsforskning


  Två projekt vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har beviljats närmare 12 miljoner kronor av Kampradstiftelsen för forskning som syftar till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.
 • Vardagliga upplevelser viktiga för släktforskning


  I en tid av snabb teknologisk utveckling och globala utmaningar är intresset för släktforskning och utforskning av det förflutna mer påtagligt än någonsin. I en ny avhandling från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University utforskas tre svenska släktforskningsupplevelser för att förstå deras pedagogiska dimensioner. Resultatet presenterar en mer detaljerad och mångfacetterad bild av släktforskning än den vanligt förekommande.
 • Riktade hälsosamtal ur ett socioekonomiskt perspektiv


  En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University undersöker riktade hälsosamtal och hur fysisk aktivitet och socioekonomi påverkar hälsan. Resultatet visar bland annat att det behövs mer kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa för olika socioekonomiska grupper.
 • Unga flickor mår sämre än pojkar


  Unga flickor tenderar att drabbas av lägre självkänsla och sämre mentalt välmående än unga pojkar. Samhället och omvärldens förväntningar på de två könen ser annorlunda ut och kan påverka psykisk hälsa redan tidigt i livet, visar forskning från Högskolan för lärande- och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).
 • Effektivare informationsöverföring i byggbranschen


  Belysning är en viktig faktor när byggindustrin planerar för framtidens hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader. Nu har forskare vid Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder.