Vertikals bloggare

Marco Nilsson

Marco Nilsson är universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hans forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik.

Radu Harald Dinu

Radu Harald Dinu är universitetslektor och ämnesansvarig i historia samt biträdande ledare för forskningsmiljön CCD ( www.ju.se/ccd ) vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University”.

Andrea Resmini

Assistant professor in informatics, information architect, designer, piano player, author.