Efter att regeringen har avsatt pengar för en forskarskola för folkhögskollärare har ett samarbeta mellan Linköpings universitet, som håller i arbetet, Jönköping University och Göteborgs universitet skapats.

Nu är ansökan till licentiatplatserna öppen, sista ansökningsdag är den 29 april. Vi hoppas att du som yrkesverksam lärare på folkhögskola ska ta chansen att söka. Upplägget är att du läser forskarutbildning på halvtid och fortsätter att arbeta på din arbetsplats på halvtid.

På Jönköping University är det Encell som håller i utbildningen. Encell är nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande och har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk.