En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Här hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan.

Anmäl dig via länkarna nedan, ej Ladok


Kurser vårtermin 2022Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

17-22

Korrosion och ytskydd

Kursplan Pdf, 114.6 kB.

Ansök här

Caterina Zanella

7,5 hp


Kurser Hösttermin 2022Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

36-49

Industriell produktframtagning

Kursplan
Studyguide (prel)

Ansök här

Kerstin Johansen

5 hp

Okt

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation
Kursplan Pdf, 1.4 MB.
Studyguide

Ansök här

Paola Johansson

3 hp


Praktiknära forskningsmetodik

Kursplan Pdf, 810.2 kB.
Studyguide (prel)

Ansök här

Jenny Bäckstrand

5 hp