En podcast från Jönköping University.

Jönköping University producerar podcasten Vertikala samtal, där forskning står i fokus. De flesta avsnitten består av samtal mellan forskare och personer som inte är inom akademin. Under våren 2024 kommer totalt fem avsnitt att släppas i serien, varav fyra är inspelade live under forskningsveckan hösten 2023.

Avsnitt våren 2023

I första avsnittet så samtalar Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, med Johan Wicklén, journalist på SVT. Samtalet handlar främst om den svenska mediebilden av narkotika med fokus på cannabis. Man pratar även om den svenska narkotikapolitiken och sätter in den i en internationell jämförelse.

Ernesto Abalao har skrivit flera forskningsartiklar om mediebilden av cannabis, bl.a Rifts in the hegemony: Swedish news journalism on cannabis legalization publicerad i Journalism Studies och Between facts and ambiguity: Discourses on medical cannabis in Swedish newspapers publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Läs mer om Ernestos forskning på: https://ju.se/personinfo.html?id=2843

Johan Wicklén är journalist och prisbelönt reporter på Sveriges Television, för vars räkning han länge har bevakat narkotikafrågan. Han släppte 2022 boken Vi ger oss aldrig: så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket.

I det här avsnittet av Vertikala samtal från Jönköping University kan ni lära er mer om hur man kan få en hälsosam ålderdom.

Peter Blomstrand, biträdande professor på Hälsohögskolan och överläkare i Region Jönköpings län pratar om hur yoga, och annan mind body-träning som exempelvis tai chi och pilates, kan användas för att bromsa kognitiv funktionsnedsättning hos friska vuxna över 55 år. Professor Ingemar "Pingo" Kåreholt, Hälsohögskolan, pratar om hur bland annat hur vår arbetsmiljö påverkar oss även som äldre. En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få både fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Medverkar gör även Astrid Hassel, pensionerad barnmorska som har ägnat sig åt yoga regelbundet i ett tiotal år efter ett stressigt arbetsliv.

Avsnittet är inspelat live på forskningsveckan som ägde rum på Jönköping University i september 2023. Moderator är Sophie Liljefall, kommunikatör på JU.