Under våren 2020 bildades HLK:s doktorandorganisation som drivs av doktorander på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Syftet med organisationen är att vara ett nav för forskarstudenter på HLK när det kommer till akademiska och sociala aktiviteter. Varje år röstas två doktorandrepresentanter fram av doktoranderna på HLK för att vara ansvariga för organisationens utveckling.

Doktorand i Spotlight

Namn

Anders Nersäter

Doktorand och Lektor i historia som arbetar på Per Brahegymnasiet.

Familj

Gift med Åsa, vi har tre barn som precis har flyttat hemifrån (oklart om det är för gott eller tillfälligt) men just nu är det bara Åsa, jag och taxen Frans i hushållet.

Forskning

Mitt forskningsintresse kretsar kring undervisning och lärande av historia. I min avhandling har jag undersökt vad elever behöver lära för att hantera olika typer av tolkningsbegrepp som gör det möjligt för dem att hantera källor och konstruera redogörelser. Dessutom undersöker jag hur historieundervisning kan utformas för att utveckla elevers lärande av dessa förmågor. Utöver det är jag intresserad av läroplans- och bedömningsfrågor samt av kollegialt lärande.

Vad i din forskning har varit speciellt spännande?

Mina resultat visar bland annat att för att elever ska ges möjlighet att utveckla sitt historiska tänkande måste lärare synliggöra ämnets epistemologiska karaktär, behovet av perspektivskiften och ett relationellt förhållande till källkritiska metoder. I relation till historiska källor kan det yttra sig genom att lärare synliggör att historia och det förflutna inte är samma sak. Att källor inte kan betraktas som neutral information utan måste tolkas, värderas och kontextualiseras som möjliga belägg innan de används för att besvara en historisk frågeställning.

Här kan du läsa Anders avhandling 

Vad gör vi?

HLK:s doktorandorganisation arbetar för att upprätta en informativ, enhetlig miljö för alla doktorander vid HLK. Verksamheten har två uppdrag: akademiska och sociala aktiviteter. Det innebär att vi organiserar aktiviteter som både har med själva doktorandarbetet att göra men också med den sociala aspekten för att bidra till en ökad samanhållning.

Vad erbjuder vi?

Den akademiska inriktningen

Vi anordnar doktorandrelaterade aktiviteter så som "writing retreats", olika föreläsningar och workshops med seniora forskare som är tänkta att vara till stöd för doktorandernas avhandlingsarbeten.

Den sociala inriktningen

Under 2020 har vi haft doktorandträffar med lunch och frukost tillsammans över Zoom.

I 2021 träffade vi varannan för Fika, doktorand bokcirkel och informella text seminarium. Doktorand organisation har också bjudat doktorander till ett skrivinternat i höstas.

Vårtermin 2023

"Shut up and Write"

Doktorand Fika

Skrivinternat

AW /Doktorandmiddagar är rullande. Kolla din mejl för det nästa tillfället eller varför inte ge förslag!

Utöver hoppas vi att det kommer flera aktiviteter under terminen.

Kontakta gärna någon av doktorandrepresentanterna nedan för förslag på aktiviteter.

Vår podd

HLK:s doktorandorganisation har startat en egen podd. Nedan kan du lyssna på ett spännande första avsnitt som gjorts av Karen Ann Blom, Josefin Rostedt och Jens Sjöberg.

Poddavsnitt

Spela avsnitt 17: Nyficken på MKV-doktoranden Annika W. Vi får möta Annika Wappelhorst som har precis börjat sin tjänst som doktorand.

Spela avsnitt 16: Vi reflekterar om mående, att det snart är semester, vad andra doktorander på HLK forskar om, samt om Jens erfarenheter från konferensen i Tallin i juni 2023. 

Spela avsnitt 15:

Ett samtal med Professor Tobias Samuelsson.

Spela avsnitt 14

Har du förslag på kommande avsnitt? Tveka inte att höra av dig till någon av doktorandrepresentanterna nedan.

HLK:s Doktorandorganisation representanter 2022-2023:

Asia Della Rosa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vacant

Andra doktoranderrepresentatives med uppdrag:

HLK:s Forskningsnämden representatives

Helena Anderström

Maria Helming Gustavsson

Etikskommitéen vid JU

Josefin Rostedt

Ethnography Network

Josefin Rostedt