Forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University bedriver sedan 2003 forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Forskarutbildningsämnen

Doktoranderna vid Högskolan för lärande och kommunikation arbetar inom det övergripande forskningstemat - lärandets och kommunikationens villkor - med inriktning mot något av forskarskolans ämnen:

Forskarskolan Learning Study

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University (värdhögskola), Göteborgs universitet och Stockholms universitet samarbetar kring forskarskolan i Learning study, som finansieras inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.

Läs mer om forskarskolan i Learning Study.

Sidan uppdaterad