Doktorandrådet vid Jönköping University inrättades i april 2020 genom rektorsbeslut §867. 

Om oss

Doktorandrådet (JU Doctoral Student Council) bildades 2020. Som ett särskilt organ bestående av valda doktorandrepresentanter från alla fyra skolorna vid Jönköping University (JU) har rådet som syfte att organisera doktoranderna och vara deras aktiva röst inom JU. För att öka doktorandens inflytande i olika forum inom lärosätet nominerar fullmäktige också valda doktorandrepresentanter till Nämnden för Utbildning och Forskarutbildning (NUF) och Strategiska Rådet för forskning (SRF).

Rådsledamöter

 Rådet består av 8 valda representanter (2 från varje skola) och 4 suppleanter på en mandatperiod om ett år. Dessa väljer en ordförande i rådet samt 2 representanter till SRF och NUF. Rektor tillsätter rådet efter nominering från doktoranderna.

Läsårets ledamöter 2021 – 2022

Chairperson: Karen Ann Blom, HLK

NUF representative: Johan Bäcklund, HLK

SRF representative: Sindi Sheri, JIBS

Communications officer: Ewout Reitsma, JTH

Social activity officer: Toni Borgdanoff, JTH

Social activity offcer: Amedeus Malisa, JIBS

Academic activities officer: Julia Lindblom, HHJ

Academic activities officer: Annika Grynne, HHJ

Substitutes

NUF substitute: Åsa Gamgam Leanderz, HHJ

Jens Sjöberg, HLK

Rida Ijaz, JIBS

Nyheter och uppdateringar

Doktorand Seminarier/ Forskningsresultat: Denna sektion kommer att uppdateras regelbundet. Du får gärna dela relevant information som skall publiceras i detta avsnitt.

Aktiviteter

Frukostseminarier: Temabaserade, öppna för deltagande för alla doktorander i JU. 

Doktorandundersökning: En enkätundersökning om möjliga konsekvenser av den pågående COVID19-pandemin har skickats ut av doktorandrådet. Denna kommer att mynna ut i en rapport som kommer att presenteras för lärosätets ledning.

Övrig information Doktorandprogram, kurslista och personer av intressen

HHJ

Allmän information för doktorander: https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolan-halsa-och-valfard.html

Doktorandkurser: https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolan-halsa-och-valfard/forskarutbildningskurser.html

Föreståndare: Jan Mårtensson, Föreståndare Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Professor jan.martensson@ju.se

HLK

Allmän information för doktorander: https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html

Doktorandkurser: https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

HLK:s doktorandorganisation: https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/hlks-doktorandorganisation.html

Föreståndare: Elisabeth Sandblom, Utbildningsledare och Universitetslektor Svenska (elisabet.sandblom@ju.se)

JIBS

Doktorandprogram och kursuppdateringar: https://ju.se/en/research/doctoral-programmes/doctoral-programmes-at-jibs.html

Föreståndare: Mikaela Backman, Docent nationalekonomi, Director of PhD Candidates, Biträdande centerledare (mikaela.backman@ju.se)

JTH

Forskningsområden: https://ju.se/en/about-us/school-of-engineering/research/research-areas.html

Föreståndare: Salem Seifeddine, Professor, Forskningschef, Material och tillverkning (salem.seifeddine@ju.se)

Kontakta oss

Mejl: ju.doktorandrad@ju.se

Facebook grupp: "PhD Candidates at JU" (https://www.facebook.com/groups/1371404556335978/)