Forskarskolor i samarbete

Jönköping University har många samarbeten och strävar efter en god kontakt med näringslivet. Det är viktigt för oss att den forskning som bedrivs här också kan komma samhället till nytta. Därför driver högskolan också forskarskolor tillsammans med andra högskolor och universitet, och i samarbete med näringslivet. 

Här kan du läsa mer om nyttiggörande av forskning.

Sidan uppdaterad 2020-06-24