Konferens om kommunikation i en föränderlig värld

Den 17–18 april stod Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) som värd och arrangör av FSMK:s (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning) årliga konferens. Denna gång var det fokus på en medievärld som ständigt förändras.

Göran Bolin och Annette Hill

Göran Bolin, ordförande i FSMK och Annette Hill hälsar alla välkomna. (Se bildspel längst ner)

Artificiell intelligens, kommunikation mellan människa och maskin och maskininlärning är några av de senaste utvecklingarna i dagens samhälle.

– Huvudfokus för detta evenemang var att debattera frågor som uppstår till följd av förändrade ekologier (relationer, samspel) inom media och kommunikation, både utbildningsekologier och forskningsekologier. Vi hade särskilda panelsamtal om en rad ämnen, bland annat fotografi och nyheter, AI och automatisering samt äldre och strömmande medier, säger Annette Hill, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på HLK, som arrangerade konferensen.

Konferensen började med att Annette Hill hälsade deltagarna välkomna. Hon lämnade över ordet till Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola och ordförande i FSMK.

Göran Bolin berättade kort om FSMK och tackade HLK för arrangörskapet innan han lämnade över till huvudtalaren Espen Ytreberg, professor i medievetenskap vid Oslo Universitet. Hans föreläsning hade titeln “How mediated events have created environments” (Hur medierade evenemang har skapat miljöer).

Därefter föreläste Kari Andén Papadopoulos, professor i MKV vid Stockholms universitet, med titeln “The media forensic production of visual evidence in the documentation and prosecution of human rights abuses” (Mediaforensisk produktion av visuella bevis vid dokumentation och åtal av brott mot de mänskliga rättigheterna) och sedan Stina Bengtsson, professor vid Södertörns högskola, med titeln “Ecologies of meaning: Understanding media as meaning-making practice” (Ekologier av mening: Att förstå media som en meningsskapande praktik).

Den sista punkten på första dagen hölls av Otto Hedenmo och Jens Alvén Sjöberg, båda doktorander på HLK, tillsammans med Monica Porzionato doktorand vid Lunds universitet. De delade in deltagarna i mindre grupper för att diskutera ämnet ”Förändrade miljöer för forskare i början av karriären”.

Andra dagen

Dag två av konferensen inleddes med Göran Bolins föreläsning “Transforming Ecologies of Media Research and Education in the Age of Communicative Machines” (Omvandling av ekologier för medieforskning och utbildning i de kommunikativa maskinernas tidsålder). Annette Hill tog därefter vid och talade kring ämnet ”Transforming Conceptualisations and Constitutions of Media Audiences” (Förändrade konceptualiseringar och konstitueringar av mediepubliken)

Sist ut på konferensen var Ebba Sundin, Högskolan i Halmstad, Ernesto Abalo, HLK och Sofia Johansson Södertörns högskola, alla tre docenter i MKV. De berättade lite kort om sina nuvarande projekt för att sedan öppna upp för frågor och diskussioner.

Ett 30-tal personer från olika delar av landet, som alla på ett eller annat sätt har koppling till medie- och kommunikationsvetenskap, deltog på konferensen. En av dem var Linus Andersson, docent i MKV vid Högskolan i Halmstad.

Linus Andersson

Linus Andersson tyckte konferensen var inspirerande.

– Jag tycker det har varit roligt och inspirerande. Det har lyfts viktiga frågor på ett lättsamt och öppet sätt. Det har också varit många bra diskussioner, bland annat en i morse om medie- och kommunikationsvetenskap som ämne, dess gränser, hur tekniken och verkligheten förändras och hur vi förhåller oss till det. Jag tror att det är en viktig sak i vårt ämne, säger han.

Även Annette Hill var nöjd över hur utfallet av konferensen blev.

– Konferensen var en positiv upplevelse på alla plan. Det var trevligt att vara värd för så många människor från olika universitet och högskolor i Sverige. Samtalen om mediehändelser, bilder från öppen källkod på nätet och mänskliga rättigheter, nyhetspublik, förändrade sätt att förstå kommunikation samt flerskiktade betydelser för medier och kommunikation, var upplivande och signalerar framtida inriktningar för ämnesområdet som helhet, säger Annette Hill.

2024-04-19