Forskarskolan Industriell produktframtagning finns vid Tekniska Högskolan på Jönköping University. JU har sedan 2010 examensrätt på forskarnivå inom området Industriell produktframtagning. 

Forskarskolan ska säkra en väl sammanhållen forskarutbildning och en levande miljö genom att samla doktorander och handledare i gemensamma aktiviteter och erbjuda bland annat möjlighet till förstärkt och breddad handledning. Inom ramen för forskarskolan läser doktoranderna gemensamma obligatoriska doktorandkurser. Förutom de gemensamma obligatoriska kurserna ges fördjupande kurser inom respektive ämne. Du kan läsa mer om innehållet i respektive allmänna studieplaner för de tre forskarutbildningsämnena. Tekniska Högskolan samarbetar med lärosäten som har examensrätt inom andra relevanta områden.

Forskarutbildningsämnen och allmän studieplan

Inom området Industriell Produktframtagning är tre ämnen inrättade:

Maskinkonstruktion - Allmän studieplan Pdf, 235 kB.


Material och tillverkningsprocesser - Allmän studieplan Pdf, 153.5 kB.


Examen

Studierna i forskarutbildningen leder till en teknologie licentiatexamen eller en teknologie doktorsexamen inom respektive ämne. Forskarutbildningen omfattar kurser och examensarbete enligt respektive allmän studieplan.

Att söka till forskarutbildning vid Tekniska Högskolan

Den som vill bli doktorand vid forskarskolan Industriell Produktframtagning kan enbart ansöka om det via Tekniska Högskolans utannonserade doktorandtjänster enligt de anvisningar som angivits i annonsen.

Filmer om "Life as a doctoral student"

Bläddra med pilarna för att se fler.