Forskarutbildning

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger
insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt
utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande
forskare. I dag finns cirka 203 doktorander vid Jönköping University.

​Forskarutbildningarna är uppdelade på olika forskarskolor, beroende på inom vilket ämnesområde doktoranden väljer att bedriva sina studier. 

Humaniora-samhällsvetenskap

Jönköping University har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Där finns följande ämnen för forskarutbildning:

Pedagogik, Pedagogik med inriktning mot didaktik, Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, företagsekonomi, handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, statistik samt välfärd och socialvetenskap.

Teknik

Inom teknik får Jönköping University utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem.

Sidan uppdaterad 2019-08-13

Forskarutbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-10
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information