Researchers are warmly welcome to our open seminar activities. Within SIHW, there are both subject-specific seminars and workshops on research methodology.

All seminars are in English if not stated otherwise. The seminars are either live or by Zoom (please see links below). We have no hybrid seminars this autumn.

 

Seminars autumn 2024

SIHW - Reviewing seminar (for example Forte or Kamprad applications)

August 15 at 13-14.30 (Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/65201933750)

As there are many calls for proposals in August, a SIHW workshop is offered where we focus on peer review.

Send your application a week before the seminar (latest August 7) to linda.johansson@ju.se, to give your research colleagues time to read it through before the seminar.

Warm welcome to join on Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/65201933750

 

Inter professional learning (IPL)

August 22 at 15-16.30 pm, room Ga529 at the School of Health and Welfare

Brenda Zierler, University of Washington, facilities a workshop on Quality Improvement and Interprofessional learning.

Brenda works to improve the quality and safety of care for patients with cardiovascular disease. Also developing clinical guidelines, implementing and evaluating team training strategies, and conducting evaluation research of the interventions.

Brenda Zierler | School of Nursing (uw.edu)

 

Samhällsnyttig forskning – en workshop för att sprida din kunskap. Med Louise Andersson, innovationsrådgivare på Science Park.

8 oktober kl 13-16 på Science Park, konferensrum Cube & Corner

Varmt välkomna till en energifylld workshop om samhällsnyttig forskning tillsammans med vår innovationsrådgivare Louise från Science Park.

Under dessa timmar skall vi tillsammans se på er forskning utifrån nya perspektiv och fundera kring vilka utmaningar den kan lösa, vem som kan ha nytta av den och hur ni kan nå ut med den!

(The workshop is in Swedish. If English speakers want to attend, we offer a workshop especially for them)

 

Endagskonferens om Integrerad vård

8 november kl 9-15 på Stationshuset (Bergslagsgatan 2, Gothenburg)

Hälsohögskolan har varit en del av nätverket Vårdforskning i samverkan (ViS) sedan år 2015. Du kan läsa om nätverket här: https://www.gu.se/vardvetenskap-halsa/vardforskning-i-samverkan.

Varje år brukar en endagskonferens arrangeras inom nätverket. Denna höst är vårdforskare välkomna till Göteborg och en spännande dag med fokus på Integrerad vård. Under dagen kommer både föreläsningar och workshops erbjudas. Mer information om anmälan kommer längre fram.

(The lectures will be in Swedish)

 

Mötesplats för Forskning i den Nära vården

26 november kl 9-14.30 i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum (Hermansvägen 5 Jönköping)

En idégenererande mötesplats om nuläge och behov av forskning i den Nära vården. De förflyttningar som kännetecknar Nära vård – personcentrering, samordning, samskapande, hälsofrämjande – är en nödvändig omställning inom hälsa och välfärd. Förutsättningar för forskning i förflyttningen till Nära vård behöver etableras.

Dagen vänder sig till chefer och medarbetare i Region Jönköpings län, länets kommuner, och forskare på Jönköping University samt övriga intresserade. Dagen kommer innehålla exempel på pågående forskning och diskussioner.

Ett spännande program utlovas, där bland andra Lisbeth Löpare Johansson, Nationell Samordnare för Nära vård vid SKR, medverkar digitalt.

(The day will be in Swedish)

 

Workshops autumn 2024

Welcome to workshops about research methods at School of Health and Welfare. The workshops are developed for PhD students as well as junior and senior researchers with an interest in learning more about research methods, and focus on study design and analysis of data.

Qualitative methods

September 3 at 13-15 by Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/69713729282
November 5 at 13-15 by Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67975099143

The qualitative workshop will be led by Monika Allgurin. The workshop gives you the opportunity to discuss your research, and if you want to discuss one of your studies/papers, please contact: monika.allgurin@ju.se.

Quantitative methods

October 1 at 13-15 by Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/61722461668
December 3 at 13-15 by Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/69070183258

The quantitative research workshops will be led by Ingemar Kåreholt and focus on study design and analysis of data. The workshops also give you the opportunity to discuss your research, and if you want to discuss one of your studies/papers, please contact: ingemar.kareholt@ju.se