Nyhetsarkiv

 • 50 miljoner kronor till grön omställning inom industrin


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen GRACE för att under 2024-2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.
 • Undervisningen påverkas av klassens förkunskaper


  Vilka förkunskaper en skolklass har påverkar lärares undervisning och därigenom också elevers resultat. Det visar ny forskning från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Pontus Bäckströms avhandling handlar om vilken betydelse det har för en elev att gå i en viss klass med vissa klasskamrater.
 • Kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln mer stressade än män


  Kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln står inför en ökande risk för utbrändhet jämfört med deras manliga kollegor. Enligt forskning från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University är nästan hälften av kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln drabbade av höga nivåer av utbrändhet, vilket är betydligt högre än för männen inom samma bransch.
 • Företag lär sig om AI-transformationer i forskningsprojekt


  Företagen Husqvarna, Combitech, Fagerhults Belysning, Siemens Energy och Bufab lär sig mer om AI-transformation genom forskningsprojektet PropAIr på Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU).
 • Vem i hela världen kan man lita på?


  Det senaste decenniet har präglats av kris efter kris. Men vem lyssnar folk på när det är kris? Vems råd tar de, och vilken typ av information förlitar de sig på? I en tid präglad av sociala medier och falska nyheter visar det sig att människor lyssnar på både lokaltidningar och myndigheter. Det konstaterar forskare från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University och Handelshögskolan i Stockholm i en ny forskningsstudie.
 • Vårdförbättringar i fokus


  Improvement Science Day arrangerades den 29 februari med fokus på kvalitetsförbättring, ledarskap, samproduktion och patientsäkerhet inom hälsa och välfärd. Dagen hölls på Hälsohögskolan vid Jönköping University och arrangerades av centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA).