JTH.

KK-stiftelsen beviljar 49 200 000 kronor till forskningsprofilen GRACE, där JTH och flera företag ska accelerera den gröna omställningen för svensk tillverkningsindustri.

50 miljoner kronor till grön omställning inom industrin

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen GRACE för att under 2024-2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.

Ingrid Wadskog, vd för JTH.

GRACE kommer enligt Ingrid Wadskog, vd för JTH, göra skillnad för den gröna omställningen som industrin står inför.

- Det är otroligt glädjande att vi har fått KK-stiftelsens beviljande för GRACE. Det betyder jättemycket för oss. Vi har sedan många år strategiskt byggt kompetens inom just detta profilområde och med GRACE ges vi möjligheten att långsiktigt arbeta med att utveckla ny kunskap tillsammans med några av våra viktigaste industripartners. Den gröna omställningen industrin står inför behöver vi lösa tillsammans och där kommer GRACE göra skillnad, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

Bidrar med nya och bättre processer

Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning. Mattias Jarl, programansvarig vid KK-stiftelsen, ser fram emot att följa forskningsprofilen.

- GRACE blir en viktig strategisk byggsten i utvecklingen av KK-miljön SPARK vid Jönköping University. Profilen kan bidra med nya och bättre processer, kunskaper och stöd för produktrealisering, som redan från början integrerar hållbarhet och cirkularitet. Satsningen sker tillsammans med en stark grupp näringslivspartners och är väl ägnad att bidra till svensk konkurrenskraft inom grön omställning, säger Mattias Jarl.

"Ny framväxande teknik"

GRACE är en forskningsprofil med stöd av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) som ger JTH möjlighet att långsiktigt profilera och positionera forskningen inom ett utvalt område.

- Framtida konkurrenskraft och hållbarhet inom tillverkningsindustrin är nära kopplad till förmågan att integrera produkt- och produktionsutveckling, och det är viktigt att hantera integrationen på ett effektivt sätt. Dessutom kommer förlängda produktlivscykler, nya användarscenarier och cirkulär tillverkning i kombination med ny framväxande teknik att öka komplexiteten i produkter, produktion och produktframtagningsprocesser, säger Kristina Säfsten, professor i produktionssystem på JTH och projektledare för GRACE.

Grön omställning genom forskningsprofilen GRACE.

GRACE kommer att bidra med nya och bättre processer, kunskap och stöd för produktframtagning, som redan från början tar hänsyn till hållbarhetsaspekter under produkters och produktionssystems hela livscykel. AI-genererad bild, Microsoft Image Creator.

I nära samarbete med elva företag

Innehållet i GRACE har tagits fram i nära samverkan med elva företag i syfte att säkra hög grad av näringslivsrelevans. Arbetet bygger vidare på det nyligen avslutade synergiprojektet IDEAL på JTH, som handlade om integrerade produkt- och produktionsplattformar som stöd för efterfrågedriven och kundanpassad produktframtagning.

GRACE planerar att starta 1 april 2024 och ska pågå i åtta år. Inom profilen kommer ett flertal olika forskningsprojekt att genomföras. Till att börja med handlar det om tre projekt.

- Vi kommer även att utveckla en samverkansarena, en mötesplats för såväl kunskapande som kunskapsdelning. Förutom de elva företagen medverkar fyra nätverkspartners, som kommer vara viktiga bland annat för att nå ut till fler företag, säger Kristina Säfsten.

"Hjälper oss i vår gröna omställning"

Husqvarna, Sordin och FläktGroup är tre av företagen inom GRACE.

- Vi är med i GRACE för att få tillgång till en bredare kunskapsbas och utveckla kompetens och förmågor snabbare. Forskningsprofilen intresserar oss eftersom den fokuserar på hållbarhet, innovation och samverkan. Den hjälper oss navigera framåt och hantera de många olika scenarier som måste beaktas för att göra den gröna omställningen på Husqvarna, säger Per Orestig, Director Shared R&D på Husqvarna Group.

- Det är ett sätt för oss som produktbolag att få stöd i den gröna omställningen. Tillsammans med de mycket kompetenta medverkande företagen och JTH kan vi komma fram till reella angreppssätt på de framtida utmaningar inom cirkularitet och hållbarhet som vi står inför, säger Therése Wilson, vd för Sordin.

"Tvekade inte en sekund"

- Vi tvekade inte en sekund att hoppa på GRACE eftersom det är ett strukturerat och konkret projekt för att accelerera vårt hållbarhetsarbete, som redan idag ligger högt på agendan. Vi tycker även att samverkan mellan de olika projektpartnerna är tilltalande och vi är säkra på att vi har mycket att lära av varandra, säger Mattias Gruber, Global Technology Director på FläktGroup.

Per Orestig, Husqvarna Group, Therése Wilson, Sordin och Mattias Gruber, FläktGroup.

Per Orestig, Husqvarna, Mattias Gruber, FläktGroup och Therése Wilson, Sordin.

Företagen inom GRACE

Husqvarna

Thule

Fagerhults Belysning

OBOS

Autoliv

SAAB

GKN Aerospace

FläktGroup

Sordin

Jönköpings bildemontering

Kinnarps

 

Nätverkspartners inom GRACE

Automation Småland

Träcentrum Nässjö

Campus Värnamo

Svenskt Aluminium

Fakta

Forskningsprofiler är ett strategiskt program på KK-stiftelsen som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden.

 

JTH:s tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen är:

GRACE (Grön omställning genom integrerad och plattformsstödd produktframtagning), som pågår 2024-2032.

AFAIR (Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet), 2021-2028.

IFT:JKPG (Innovative Foundry Technology), 2022-2028.

 

Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Tekniska Högskolan har tre styrkeområden och JTH har numera en forskningsprofil per styrkeområde.

GRACE syftar till att positionera och stärka styrkeområdet in:sure - Integrerad produkt- och produktionsutveckling för hållbarhet och förändringsförmåga.

IFT:JKPG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillhör styrkeområdet Material, tillverkning och gjutna komponenter för hållbarhet.

AFAIR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ligger under styrkeområdet Human-Centered Industrial AI.

Läs mer om SPARK och dess tre styrkeområden här Öppnas i nytt fönster.

2024-03-27