Nyhetsarkiv

 • Forskarskolan Hälsa och Välfärd tio år


  För tio år sedan startades Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan. I september uppmärksammades detta med ett antal presentationer från tidigare doktorander.
 • Nytt forskningsprojekt om ägarskap


  Vad orsakar ägarförändringar i ägarledda aktiebolag? Hur påverkas företagets utveckling och fortlevnad av förändringar i ägarkretsen? 
 • Ny kunskap kan ge bättre återvunnet aluminium


  Att återanvända gjutet aluminium sparar stora mängder energi. Men tillförlitlighet och hållfasthet kan bli bättre. I en ny doktorsavhandling från Tekniska högskolan vid Jönköping University har Anton Bjurenstedt hittat några pusselbitar.
 • Att möta utmaningen att förbättra hälsa och välfärd med nyfikenhet, mod och samskapande


  Inom området hälsa och välfärd finns ett kontinuerligt behov av kvalitetsförbättring för att förbättra både processer och nyttan av de insatser som görs. Den 28 september håller Kristina Areskoug Josefsson sin docentföreläsning i ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap i hälsa och välfärd.
 • Helene Ahl och Ylva Lindberg registrerade i AcademiaNet


  Helene Ahl, professor i företagsekonomi och Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap vid HLK har blivit en del av AcademiaNet, en exklusiv databas för ledande kvinnliga forskare i Europa.
 • Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn


  Hur påverkar variationer i mikrostrukturen de mekaniska egenskaperna och deformationsbeteendet hos segjärn? Det är frågor som besvaras i en ny avhandling från Keivan Amiri Kasvayee, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University."Att förstå den här processen är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och tillverka mer hållbara produkter."
 • Bäst i Sverige på publikationer inom Business Studies and Economics


  En ny rapport från Nordforsk rankar Jönköping University och Jönköping International Business School som nr 1 i Sverige när det gäller andel högciterade publikationer och genomsnittlig citering av publikationer inom området Business Studies & Economics.