Nyhetsarkiv

 • EU-pris till Esther


  Esther-nätverket har vunnit första pris i en europeisk kvalitetstävling, the IESI Award, i kategorin Bästa sociala innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande.
 • Kommentarsfält och delningar under lupp


  Ny teknik har gett oss nya möjligheter att delta i medielandskapet. I en ny doktorsavhandling från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University har Susanne Almgren studerat relationen mellan nyhetsproducenter och användare på webben.
 • Trippelvinst för JIBS


  Vid konferensen RENT XXXI på Lunds Universitet 16–17 november fick tre forskare från Jönköping International Business School ta emot priser för sina insatser.
 • Unik forskarkonferens om engagemang i förskolan för barn i behov av särskilt stöd


  Skolinspektionen har nyligen presenterat en rapport om att många barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Aktuell forskning visar att barns engagemang i förskolans aktiviteter leder till minskat behov av stöd, ökat välmående och förbättrade framtida skolresultat. På torsdag inleds en internationell forskarkonferens vid Jönköping University, där de här frågorna diskuteras.
 • Nya forskningsmedel till yngre barns engagemang i förskola- och skola


  Vetenskapsrådet har idag bevljat två CHILD-ansökningar forskningsmedel. Ämnesområdet är specialpedagogik och yngre barns engagemang och resultat i förskola- och skola.