student
Sidan uppdaterad 2013-08-06

Byte av program och tillgodoräknanden

Här hittar du blanketter och information angående
studieuppehåll, byte av program/inriktning och tillgodoräknande av kurser.

Anstånd — skjuta upp studiestarten

Om du antagits och tackat ja till en utbildningsplats, men inte kan ta erbjuden plats i anspråk vid detta tillfälle, kan du begära anstånd med studiestarten. De skäl du åberopar ska generellt vara sådana som du själv inte råder över och som uppstått efter det att du anmälde dig. Skälen kan vara av medicinsk eller social art och de får inte ha varit kända vid anmälningstillfället.

Skicka blanketten till:

Högskolan i Jönköping
Antagningen
Box 1026
551 11 Jönköping

Tillgodoräknande av kurser

Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser lämnas in tillsammans med fullständiga kursplaner på svenska eller engelska.

För tillgodoräknande av kurser se respektive fackhögskola:

Jönköping International Business School

School of Health and Welfare

School of Education and Communication

School of Engineering

Byte av program eller inriktning

För byte av program vid Jönköping International Business School läs här.

För byte vid School of health and Welfare läs här.

För byte vid School of Education and Communication läs här.

För byte vid School of Engineering läs här.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

För mer information kontakta din programstudievägledare

Studieavbrott

För mer information kontakta din programstudievägledare

Blanketterna ovan skickas till:

Registrator
Fackhögskola (ange den aktuella fackhögskolan)
Box 1026
551 11 Jönköping