student

Tekniska Högskolan

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär.

Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid.

Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Studievägledning och studieplanering för:

 • Byggnadsutformning med arkitektur
 • Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik
 • Ljusdesign
 • Logistik och ledning
 • Sustainable Supply Chain Management
 • Industriell ekonomi och produktionsledning
 • Produktutveckling och design
 • Industrial design
 • Product Development and Materials Engineering
 • Sustainable Building Information Management
 • Industriell Produktframtagning (civ.ing)
 • Produktutveckling med möbeldesign
 • Basterminerna kopplade till ovanstående program (Bygg, Maskin och Logistik och ledning)
 • Tekniskt basår

Studievägledning och studieplanering för:

 • AI Engineering
 • Civilingenjör Datateknik
 • Datateknik Inbyggda system
 • Mjukvaruutveckling och mobila plattformar
 • IT-infrastruktur och nätverksdesign
 • Grafisk Design och Webbutveckling
 • User Experience Design
 • Tekniskt basår
 • Teknisk bastermin kopplade till ovanstående program (Inbyggda system samt mobila plattformar)

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail.