student
Sidan uppdaterad 2013-06-17

Examens- och kursbevis

Ansökan om examensbevis

Kontrollera att alla resultat är inrapporterade i Ladok innan ansökan om examen lämnas. I examensbeviset kan endast avslutade kurser ingå.
Kontrollera att dina personuppgifter i Ladok är korrekta. Ditt namn på examensbeviset kommer att skrivas ut som det anges i Ladok. Om namnet eller stavningen inte stämmer måste du kontakta Skatteverket för att få det ändrat innan du ansöker om examensbevis. Om du har haft tillfälligt personnummer men fått ett svenskt personnummer från Skatteverket behöver du meddela detta för att det ska ändras i Ladok, se information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontrollera att korrekt epost-adress finns i Ladok.

Gör din ansökan här

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas när ansökan har inkommit och examensbevis utfärdas inom 60 dagar. Examensansökningar för legitimationsyrken prioriteras.

Examensbevis

Examensbevis som utfärdas vid Jönköping University är tvåspråkiga, svenska och engelska. I examensbeviset anges utbildningens omfattning, godkända kurser, högskolepoäng, betyg, datum för betyg och titel för examensarbetet. Examensbeviset omfattar även Diploma Supplement som bland annat anger innehåll och omfattning av studierna och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Delning av examen

Du som har en examen utfärdad från Jönköping University har möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare (ex. arbetsgivare). Delning görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas tillsammans med personnummer till mottagaren, se information här Öppnas i nytt fönster..

Regler

Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Jönköping

Student som saknar JU-konto

Du som saknar inloggning i Ladok gör din examensansökan här.

Kursbevis

Kontrollera att alla resultat är inrapporterade i Ladok innan ansökan lämnas. Kursbevis utfärdas endast om en kurs är läst utanför ett program på JU t.ex. en fristående kurs. För pågående programstudier hänvisas till resultatintyg från Ladok.

Handläggningen påbörjas när ansökan har inkommit. Kursbevis utfärdas inom 60 dagar.

Ansök om ditt kursbevis här

Du som saknar inloggning i Ladok mailar till degree-examen@ju.se

 

 

Kontakt

E-post:

Degree-Examen@ju.se