student

Högskolan för lärande och kommunikation

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Information om validering av reell kompetens för tillgodoräknande

Läs mer här.PDF

Studievägledning och studieplanering för:

 • Human Resources
 • Internationellt arbete
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
 • Fristående Kurser och program på avancerad nivå
 • Korta vägen
 • Naturvetenskapligt basår

Studievägledning och studieplanering för:

 • Ämneslärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Förskollärarprogrammet

Studievägledning och studieplanering för:

 • Oavslutade studier inom Lärarprogrammet påbörjade före 2011 vid Högskolan för lärande och kommunikation
 • Lärarlyftet och övrig uppdragsutbildning

kontakta berit.tornell@ju.se eller
036-101401

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail.