student

Utgångna kurser

Utgångna kurser

Här presenteras utgångna kurser vid Högskolan i Jönköping.

Välj din fackhögskola:

 

Kursen Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp HAFO10 har f.o.m. Ht-16 inte separat tentamen i statistik. För studenter som läst kursen Vt-16 eller tidigare finns tentamenstillfällen under vt-!7 för sista gången. Tentamenstillfällena är i januari, april och juni, se tentamensanmälan (reservation för ev. ändringar av tentamenstider).