student
Sidan uppdaterad 2014-10-27

Utvärderingar

Vid Högskolan i Jönköping bedrivs återkommande kvalitetsuppföljning i form av Studentbussen och The International Student Barometer (ISB) till studenter i utbildning, och alumniundersökningar till studenter som tagit ut sin examen två år tillbaks i tiden (Vart tog studenterna vägen).

Kursvärderingar ska genomföras i samband med kursavslut enligt de regler som fastställts av fackhögskolan (se även Bestämmelser för utbildning och forskarutbildning). Därutöver görs kvalitetsuppföljningar både HJ-gemensamt och vid fackhögskolan.

Inför Universitetskanslersämbetets utvärderingar görs även självvärderingar per huvudområde som granskas av Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF). För uppföljning av hela ämnen och yrkesexamina, se även under Examensrätter och nationell utvärdering.