student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Sista kurstillfälle

Utgående kurser inom

Arbetsterapeutprogrammet (m. start HT-18 eller tidigare)

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

slutvecka

HAIA17

Arbetsterapi, introduktion, 7,5hp

1

35 (2017)

39 (2017)

HAFR10

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp

1

40 (2017)

44 (2017)

HPYG16

Psykologi grundkurs, 7,5 hp

1

45 (2017)

49 (2017)

HARA17

Arbetsterapi, aktivitet och hälsa, 7,5hp

1

50 (2017)

03 (2018)

HAPK17

Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande, 7,5hp

2

04 (2018

08 (2018)

HAAA18

Anatomi och fysiologi för studenter i arbetsterapeutprogrammet, 7,5hp

2

09 (2018)

13 (2018)

HNMK

Anatomi och fysiologi för studenter i arbetsterapeutprogrammet, 7,5 hp

2

14 (2018)

23 (2018)

HERA18

Ergonomi, 7,5 hp

3

35 (2018)

44(2018)

HAAK16

Sjukdomslära för arbetsterapeuter, 10,5 hp

3

35 (2018)

46 (2018)

HGRK16

Gerontologi, 4,5hp

3

47 (2018)

49 (2018)

HAMN12

Arbetsterapi, utredning av
människa, miljö och aktivitet i
samspel, 7,5 hp

3

50 (2018)

03 (2019)

HAKN17

Arbetsterapi, förebyggande
förbättrande och kompensatoriska
åtgärder, 22,5 hp

4

04 (2019)

18 (2019)

HAIN17

Arbetsterapi, information
undervisning och handledning
7,5 hp

4

19 (2019)

23 (2019)

HARN12

Arbetsrehabilitering, 7,5 hp

5

35 (2019)

39 (2019)

HAHN17

Arbetsterapi och åldrande
ur ett hälsofrämjande perspektiv
7,5 hp

5

35 (2019)

 

39 (2019)

HAVN16

Arbetsterapi verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

5

40 (2019)

44 (2019)

HATN16

Arbetsterapi i utveckling 7,5 hp

5

45 (2019)

03 (2020)

HVNM17

Vetenskaplig metod, fördjupning, 7.5hp

6

04 (2020)

08 (2020)

HFNN17

Arbetsterapi verksamhetsförlagd utbildning med fokus på nya arenor, 7,5 hp

6

09 (2020)

13 (2020)

HAEP17

Arbetsterapi, Examensarbete, 15 hp

6

14 (2020)

23 (2020)


Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka


HVSA18

Vetenskaplig metodik, statistik

HT18

35 (2018)

42 (2018)


HBMK14

Biomekanik

HT18

43 (2018)

3 (2019)


HOTN11

Ortopedteknik, fortsättningskurs

VT19

4 (2019)

23 (2019)


HOEN15

Ortopedteknik, teori

HT19

43 (2019)

49 (2019)


HOJN15

Ortopedteknik, fördjupning

HT19

35 (2019)

42 (2019)


HOVN11

Ortopedteknik, verksamhetsförlagd utbildning

VT20

4 (2020)

23 (2020)


TKMK14

Materiallära

HT18

43 (2018)

45 (2018)


HDSK13

Sjukdomslära diagnostik och behandling, fortsättningskurs

HT18

4 (2018)

8 (2018)


HKUN16

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik

HT18

9 (2018)

23 (2018)


HKFK12

Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

HT18

39 (2018)

49 (2018)


HLAA19

Ledarskap och arbetsliv

HT18

35 (2018)

38 (2018)


HNUN16

Nuklearmedicinsk undersökningsmetod

HT18

9 (2018)

12 (2018)

 


Utgående kurser inom

Sjuksköterskeprogrammet (m. start VT-18 eller tidigare)

(HSJU)


HIOG11

Introduktion till omvårdnad

VT18

4 (2018)

8 (2018)


HANA17

Anatomi och fysiologi

VT18

35 (2018)

49 (2018)


HVIA17

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

VT18

14 (2018)

18 (2018)


HGG18
HGIG18

Gerontologi, grundkurs

HT18

35 (2018)

39 (2018)


HPYA18
HPYG16

Psykologi, grundkurs

HT18

35 (2018)

49 (2018)


HSDK11

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs

HT18

40 (2018)

44 (2018)


HFGK11

Farmakologi, grundkurs

HT18

45 (2018)

49 (2018)


HAFO10

Vetenskaplig grundkurs

HT18

50 (2018)

3 (2019)


HHOK15
HHLK13

Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv

VT19

4 (2019)

23 (2019)


HP1K13
HP1K17

Personcentrerad omvårdnad I

VT19

4 (2019)

23 (2019)


HP2K13
HP2K17

Personcentrerad omvårdnad II

HT19

35 (2019)

3 (2020)


HCNK15
HCNK17

Cardiovascular Nursing from a personcentered perspective

HT19

35 (2019)

39 (2019)


HHIB19

Health Care Improvement

HT19

50 (2019)

3 (2020)


HFHK18
HFHK15

Nursing Science Focusing on Health and Ill Health in Children

HT19

50 (2019)

3 (2020)


HAGG16

Arbetsliv och organisation

HT19

40 (2019)

49 (2019)


HPSK13
HPTN13

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

VT20

4 (2020)

23 (2020)


HNHK16

Nursing Science, Global Health

HT19

40 (2019)

49 (2019)


HSFK13

Ledarskap i personcentrerad omvårdnad

VT20

4 (2020)

18 (2020)


HVFC19

Vetenskaplig metod, forts.

VT20

9 (2020)

23 (2020)


HPTN13

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

HT20

4 (2020)

20 (2020)


HOEC10

Omvårdnad examensarbete

HT20

4 (2020)

23 (2020)

 Utgående kurser inom Specialistsjuksköterskeprogrammet inom distrikt (HADIS) (med start höstterminen 2018 eller tidigare)

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka

HIDR23

Omvårdnad, introduktion till distriktssköterskans arbetsområde, inkl. verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

HT 18

35 (2018)

23 (2019)

HHOR23


Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 hp

VT 19

35 (2019)

23 (2020)

HDVS28

Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

VT 20

35 (2019)

23 (2020)

HFSR21

Farmakologi med sjukdomslära, 15 hp

HT18

35 (2018)

23 (2019

Utgående kurser inom Specialistsjuksköterskeprogrammet barn/ungdom (HABOU) (med start höstterminen 2018 eller tidigare)

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka

HIBR22

Omvårdnad, introduktion till barnsjuksköterskans arbetsområde, 7,5 hp

HT 18

35 (2019)

44 (2019)

HHUR22

Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, 7,5 hp

VT 19

4 (2019)

13(2019)

HFVS27


Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

VT 19

14 (2019)

23 (2019)

HPOR22

Pediatrisk omvårdnad, 7,5 hp

HT 19

35(2019)

44 (2019)

HPVS27

Pediatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

HT 19

45(2019)

03 (2020)

HPEN12

Pediatrik, 7,5 hp

HT 18

45(2019)

03(2020)

 

OBS! I samband med sista kurstillfälle finns det 3 examinationstillfällen (avslut på kursen, och 2 ytterligare inom ett kalenderår från kurstillfällets början). Studenten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med t.ex. tider för tentamen på Studentwebben/Tentamen och omtentan. Vid andra former av examinationer, kontakta respektive kursansvarig.