student
Studier

Internationella Handelshögskolan

Internationella Handelshögskolan

Här nedan redovisar vi tentamenstillfällen för kurser som inte längre kommer att ges vid JIBS.

Sista kurstillfälle

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka