student

Tentamen och omtentamen

Tentamen och omtentamen

All tentamen vid Jönköping University koordineras av en gemensam tentamensgrupp.

Anmälan och tentamen

Du gör anmälan via Ladoks webbtjänster senast 10 dagar innan tentamenstillfället. 

Lokal för tentamen finns i Ladoks webbtjänster och på fackhögskolornas tentamensscheman på webben några dagar innan tentamenstillfället.

Under tentamen måste du kunna visa giltig fotolegitimation. Högskolans passerkort med fullständigt personnummer och märkt med "Identity Card" får användas som legitimationshandling vid tentamen.

För att kunna göra tentamen via PingPong krävs ett aktivt användarkonto samt inloggning till aktuell PingPong-aktivitet.

Frågor som rör själva tentamen hänvisas till kursansvarig eller examinator.

JU mobile

JU mobile är kopplad mot dina kursregistreringar i Ladok och om du har notisfunktionen påslagen får du information både när anmälan öppnar och innan den stänger. Du får även påminnelser.

Problem med anmälan

Problem som uppstår med anmälan meddelar du oss via vårt ärendehanteringssystem, så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Dubbla tentamen och plussning

Om du har anmält dig till två tentamina som går samtidigt, eller om du läser på JTH och vill plussa, anmäler du detta via vårt ärendehanteringssystem senast 10 dagar före tentamenstillfället.

OBS! Ingen extra tid tilldelas studenter som skriver två tentamina. (Villkor för att plussning ska få genomföras är att det finns studenter anmälda via Ladoks webtjänst)

Särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

  1. Särskilt pedagogiskt stöd beviljas av samordnare för detta stöd: Stöd vid funktionsnedsättning
  2. Du anmäler dig till tentamen via Ladoks webbtjänst.
  3. Inför varje tillfälle anmäler du vilken anpassning du behöver via vårt ärendehanteringssystem
  4. Anmälningarna kan göras så snart Ladoks webbtjänst öppnar men dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället.
  5. Kom ihåg att avanmäla om du får förhinder. 

Som student är du informationsbärare av detta stöd och informerar din examinator.

Digital utlämning

Från och med 1 januari 2017 omfattas samtliga fackhögskolor vid Jönköping University av digital tentamensutlämning. Detta innebär att du själv, när din genomförda tentamen är rättad, hämtar ut den via Ladok Webbtjänster.

Dina skannade tentamina sparas digitalt två år efter betygsdatum, därefter gallras de.
Kom ihåg att spara ner dem på egen dator om du vill ha tillgång till dem under längre tid.

Originaltentamen i pappersformat arkiveras och sparas i en månad efter betygsdatum. Önskar du begära ut din originaltentamen anmäler du detta här.

Om du önskar begära rättelse eller omprövning av betygsbeslut kontaktar du din examinator.

Endast salstentamen skannas.


Studenter från annan högskola eller universitet (endast svenska lärosäten)

Du som läser vid annat svenskt lärosäte och som vill skriva tentamen på Jönköping Univeristy anmäler detta via vårt ärendehanteringssystem, så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan önskat tentamenstillfälle, för prövning och information. (villkoret är att prövningen sammanfaller med någon av högskolans egen tentam).

För tentor som går i mars och april är sista anmälningsdatum 22 februari.

Anmälningstiderna till tentamen blir förändrade under en övergångsperiod pga att JU byter Ladok-system. Mer information.

Kontakt

Använd JU:s ärendehanteringssystem för frågor om som rör tentamen.

Du hittar systemet här!