Mona Sörman

Studievägledare
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studievägledare
Studentstöd , Högskoleservice
Filosofie magister

Studievägledare Tekniska Högskolan JTH

Koordinator Elitidrottsvänligt lärosäte EVL, dubbla karriärer, kombination studier /elitidrott

AMK representant SACO