CHILD:s forskning och projekt är indelade efter tre teman: Förskola och skola; Funktionsnedsättning samt Hälsa. I dessa teman finns forskning som handlar om yngre barn, skolbarn och unga vuxna.

Pågående projekt

Förskola och skola

Funktionsnedsättning

Hälsa

Tidigare projekt

Förskola och skola

Funktionsnedsättning

Hälsa