CHILD forskar i barnens tjänst och bedriver nationellt ledande och internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker barns behov, utveckling och framtid.

Styrgrupp för CHILD Jönköping University:

Lilly Augustine, docent, Högskolan för lärande och kommunikation
Maria Björk, docent, Hälsohögskolan
Mats Granlund, professor,  Hälsohögskolan
Karina Huus, professor, Hälsohögskolan


Kontakta oss gärna!

Forskningens mål

Vårt mål är att utveckla och tillämpa ny vetenskaplig kunskap om livssituationer och åtgärder för barn som behöver extra stöd, utöver det stöd alla barn får. Den kunskapen ska bidra till att barnen får det stöd de behöver för att leva ett meningsfullt liv i samhället, både i vardagsmiljöer som familj, förskola och skola och i kontakter med stödgivare som hälsovård och habilitering.

Våra resultat

I forskargruppen verkar professorer, docenter, lektorer och doktorander från olika discipliner, så som psykologi, pedagogik, specialpedagogik, funktionsnedsättning och samhälle, medicinsk vetenskap, hälsa och vårdvetenskap samt välfärd och socialvetenskap. Forskarna samarbetar kring ansökningar och publikationer, och driver tillsammans ett 30-tal forskningsprojekt. År 2022 publicerade man ett 60-tal artiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter.

Nyheter från forskningen:


Nationellt och internationellt

CHILD är en forskningsmiljö vid Jönköping University, i samverkan mellan Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation. Men även forskare från andra högskolor finns inom forskningsmiljön.  

Projekt inom CHILD bedrivs i nära samverkan med
nationella och regionala organisationer. Internationellt ingår CHILD i såväl globala som europeiska forskningsnätverk. Ett bra exempel är forskningsprogrammet CHILD-PMH.

Master- och forskarutbildning

Jönköping University erbjuder tillsammans med CHILD en internationell masterutbildning Interventions in Childhood  (höstterminen 2023 erbjuds endast år 2).

Vi medverkar även i en forskarskola för doktorander inom funktionsnedsättning och samhälle som drivs av Linköpings- och Örebro universitet, samt i en forskarskola i specialpedagogik vid Stockholms universitet.