Huvudfokus för detta projekt är delaktighet i vardagliga aktiviteter för barn med funktionshinder inom ett barnrättsperspektiv. Forskningsprojektet består av två delar:

1. Begreppet deltagande (participation) för barn med funktionshinder i låginkomstkontext; hur mäts det, vem mäter det och var mäts det? En systematisk litteraturöversikt görs.

2. Hur upplever barn med funktionshinder och deras föräldrar delaktighet i olika kulturella kontexter? Ett nyutvecklat mätinstrument för delaktighet "Picture my participation" kommer att användas för att mäta barns delaktighet som det uppfattas av barn med funktionshinder och deras föräldrar. Intervjuer med barn med funktionshinder och deras föräldrar kommer att genomföras för att göra en jämförelse mellan barn och föräldrars perspektiv. Se Picture My Participation-instrumentets internationella projektwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektledare: Karina Huus