student

Jönköping International Business School

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Ta en tidig kontakt med din studievägledare om du får bekymmer med att följa programplanen.

Studievägledning och studieplanering för:

 • Civilekonomprogrammet
 • International Management
 • Fristående kurser

Studievägledning och studieplanering för:

 • Marketing Management
 • Sustainable Enterprise Development
 • International Economics
 • Strategic Entrepreneurship (Master)
 • Global Management (Master)
 • International Logistics and supply Chain Management (Master)

Studievägledning och studieplanering för:

 • Digital Business (Master)
 • Applied Economics and Data Analysis (Master)
 • International Marketing (Master)
 • International Financial Analysis (Master)
 • Engineering Management (Master)

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail.

Cookieinställningar