student
2024-05-30

2024-05-30

Lär dig Första hjälpen till psykisk hälsa i höst

Studenthälsan erbjuder utbildning i Mental Health First Aid (MHFA) till studenter på Jönköping University. MHFA är en del av Studenthälsans förebyggande arbete kring psykisk hälsa. Anmäl dig redan nu!

Vid akut kroppslig sjukdom/skada ges första hjälpen L-ABC (Livsfarligt läge -Andning, Blödning, Chock). MHFA är dess motsvarighet, till psykisk hälsa. Första hjälpen till psykisk hälsa syftar till att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och självmordsförsök.

Avsikten med MHFA är att man ska få kunskap genom:

  • Att genom ett gott bemötande hjälpa och stödja en person som har psykiska problem och på så vis underlätta ett tillfrisknande
  • Att se till att personen får professionell hjälp innan hens psykiska hälsa förvärras
  • Att rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv

Utbildningen omfattar 12 timmar, uppdelat på 4 tillfällen. Du anmäler dig till samtliga tillfällen när du anmäler dig.

Gruppstorlek: 10-20 personer

Kursledare/MHFA-instruktörer: Marie Böwing-Lindström och Ann-Louice Jorikson

Datum för hösten

Omgången för studenter genomförs under följande dagar: 10/10, 17/10, 24/10, 7/11

Tid varje gång: 13:00-16:00

Studenthälsan bjuder på fika i pausen

Efter fullföljd kurs erhålles utbildningsbevis. Utbildning genomförs på svenska.

Anmälan och mer info

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till mhfa@ju.se

Läs mer här om utbildningen