student
2024-05-27

2024-05-27

JU-studenter firades med Nobelglans

Studenter från Jönköping University (JU) som har fått stipendier från Svenska Institutet (SI) hedrades under SI:s diplomceremoni av Madeleine Sjöstedt, SI:s generaldirektör. Ceremonin ägde rum 25 maj i Blå Hallen i Stockholms stadshus där även Nobelfesten äger rum.

SI:s stipendium för Global Professionals ges för heltidsstudier på masternivå i Sverige till sökande från 41 länder. Huvudsyftet är att utveckla globala ledare för att uppnå hållbar utveckling i sina hemländer och att utveckla ett globalt nätverk av yrkesverksamma som kommer att bidra till FN:s Agenda 2030.

18 JU SI-stipendiater från Azerbajdzjan, Bolivia, Ecuador, Etiopien, Georgien, Ghana, Guatemala, Indonesien, Liberia, Nigeria, Filippinerna, Pakistan, Tanzania, Uganda, Vietnam, Kambodja och Ecuador deltog i ceremonin.

Andrea Mishell Proaño Solis, Ecuador, Master International Logistic and Supply Chain Management.

”Att vara en SI Global Professional innebär att man förkroppsligar ett engagemang för att främja positiv förändring och hållbar utveckling på global nivå. Det innebär också att jag brinner för att göra skillnad i mitt hemland och i andra länder, och det är därför jag är så engagerad i ledarskap, hållbarhet, opinionsbildning och samarbete. Ecuador är ett så rikt land som förtjänar att tas om hand på ett förnuftigt sätt. Att främja möjligheter för alla människor, respektera mänskliga rättigheter och naturens rättigheter, främja etiska beteenden och prioritera hälsa och välbefinnande i lokala samhällen.”

Andrea Mishell Proaño Solis, Ecuador, Master International Logistic and Supply Chain Management.

Nana Katchashvili och Phany Sok.

”Ett av de viktigaste hållbara värdena som jag skulle vilja dela med mig av till mitt hemland Georgien är förståelsen för att hållbarhet kräver att man tar lika stor hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Genom mina studier har jag insett att dessa delar är sammankopplade och att hållbarhet bör ses som ett komplext koncept med flera lager som kräver en holistisk förståelse och medvetna insatser.”

Nana Katchashvili, Georgien, Master Global Studies: Hållbara samhällen och social förändring

”SI-stipendiet har gett mig nya möjligheter: att utöka kunskap och nätverk; och att engagera mig och göra skillnad. Min masteruppsats fokuserar på jämställdhet och utforskar ungdomars erfarenheter och uppfattningar om jämställdhet i Kambodja och kopplar det till de traditionella könsförväntningarna som härrör från kvinnornas uppförandekod i Kambodja.”

Phany Sok, Kambodja, Master Global Studies: Hållbara samhällen och social förändring

Alli Adeyinka Dauda, Nigeria, Master Production Engineering and Management

”Jag skulle vilja berätta om hur det är möjligt att uppnå miljömässig hållbarhet med ett mycket minimalt koldioxidavtryck, vilket kommer att bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och öka landets bruttonationalprodukt (BNP).”

Alli Adeyinka Dauda, Nigeria, Master Production Engineering and Management

Mer information

Läs mer om SI-stipendiet här

Läs mer om JU:s masterprogram