student

Mattestuga

Studenter som behöver matematikstöd kan vända sig till Mattestugan för att få hjälp. Mattestugan håller till på biblioteket och är öppen för alla studenter som läser vid Högskolan i Jönköping.

Matematikstöd till alla studenter

Alla studenter som behöver hjälp med olika matematikproblem är välkomna. Stugan bemannas av matematiklärarna vid JTH, och beredskap finns för att hjälpa studenter med matematikrelaterade problem i alla kurser som ges vid högskolan.

Tid och plats

Mattestugor äger rum tisdagar kl. 17-19, sal C2003.

Välkomna!

Kontakt