Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Forskningsmiljön PUF bedriver forskning som har tydlig relevans för skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker. Vi arbetar för en hållbar samverkan mellan forskning och utbildning i alla olika skolformer. Forskningssamarbetena är såväl regionala, nationella som internationella.

Gemensamt för forskningen i miljön är att den utgår från frågor som olika aktörer inom utbildningssystemet kan ställa sig i sin yrkesutövning. Därmed har forskningen tydlig relevans inte bara för grundskola, gymnasieskola, fritidshem och förskola, utan även för lärarutbildningen. Flera av miljöns forskare är också djupt involverade i JU:s lärarutbildningsprogram. Forskningsmiljön består av fem olika teman och en strategisk satsning.

Jesper Boesen, forskningsmiljöledare.

Teman

Skolchefsinstitutet

Institutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap. Skolchefsinstitutet kommer att erbjuda forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling. Skolchefsinstitutet ligger under temat Skolans ledarskap.

Kontakt: Lene Foss

Gruppmedlemmar

Professorer

Docenter

Forskare och postdocs

Doktorander

Adjunkter

Affilierade forskare

GEM

Ge tjejer kraft och möjlighet att omfamna sin digitala och entreprenöriella förmåga

 

MOST

MOST, som står för Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities, är ett EU-projekt som Högskolan för lärande och kommunikation deltar i genom forskargruppen Praktiknära utbildningsforskning (PUF).

 

ULF

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomfördes på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.


Alla träffar från DiVA (591)