Andreas Widlund

Universitetsadjunkt i matematik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation