MOST, som står för Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities, är ett EU-projekt som Högskolan för lärande och kommunikation deltar i genom forskargruppen Praktiknära utbildningsforskning (PUF).

MOST logotype

Projektet MOST startade den 1 september 2020 och pågår till september 2023. Det är 23 lärosäten och universitet från tio europeiska länder som deltar. Förutom Högskolan för lärande och kommunikation deltar Upptech Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och June avfall & Miljö  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i projektet.

School-Community Projects (SCP)

SCP (school-community projects) syftar till att elever, företag/organisationer och medborgare ska samarbeta vetenskapligt kring ämnena avfall och energi för att utveckla regionalt genomförbara lösningar. Man ska tillsammans lösa samhällsproblem och samtidigt vara kunskapsbyggande.

Avfall

Sortergårdssafari (läs mer här) är ett SCP som June Avfall & Miljö bedriver. Projektet handlar om att bussa barn till olika sortergårdag för att lära sig mer om källsortering, återvinning, avfall och kretsloppet.

Minska nedskräpning på skola (läs mer här) är ett SCP som June Avfall & Miljö och Upptech bedrev. Rektor och vaktmästare märkte att det är skräpigt på skolgården, framförallt efter helgerna och ville försöka få till en förändring.

Avfallsfilmer (läs mer här) är ett SCP som June Avfall & Miljö stöttade när eleverna på Thoréns Business School fick producera egna filmer om avfallshantering. Filmerna tävlade sedan i en filmfestival.

Energi

Solbilsracet (läs mer här) är ett årligt återkommande event som arrangeras inom ramen för Klimatveckan. Gymnasieskolor i länet bygger egna bilar, max 15 cm breda, som drivs med batterier som laddas upp med solceller.

För att uppnå detta mål bildade 23 partners från 10 europeiska länder MOST-konsortiet. Konsortiet hjälper skolor att initiera ”Open Schooling”-projekt om avfallshantering och energiförbrukning på lokal nivå, samt hjälper till att leta efter lämpliga samarbetspartners i området och ackompanjerar projekten med pedagogiskt och vetenskapligt material.

Projektet är aktivt på tre nivåer: I alla 10 länder initieras regionala "Open School"-projekt och sammanflätas på nationell nivå. Detta uppnås genom regionala MOST-mässor, där erfarenheter och exempel på framgångsrik ”Open Schooling” delas. Ett "Open Schooling"-nätverk kommer att bildas på europeisk nivå, som kommer att sprida idén till en bredare publik och göra det möjligt för skolor och deltagare att få tillgång till och använda den i framtiden. Dessutom kommer en sista MOST-konferens att koppla alla Open-Schooling-Projects över hela Europa till ett levande nätverk för vetenskapligt lärande som öppnar upp för ytterligare länder och samhällen.

Kärnan i projektet är integrationen av olika deltagare: vetenskap och forskning, formella och icke-formella utbildningsinstitutioner, politik, ekonomi och samhälle – på lokal nivå genom att samarbeta inom ”Open Schooling”-projekt, som inom projektkonsortiet, som innehåller alla namngivna institutioner. Samarbetet mellan olika deltagare är en förutsättning för att utveckla lösningsmetoder som tar hänsyn till alla berörda parters behov. Samtidigt är detta en drivkraft för innovation, som kommer att motivera alla deltagare att engagera sig på lång sikt.

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens Horizon 2020 - forskning och innovation program enligt bidragsavtal nr 871155.

ICSE - International Centre for STEM Education

ICSE (International Center for STEM Education) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett internationellt anslutet forskningscenter som har sin bas på University of Education i Freiburg, Tyskland. Det slutliga målet med ICSE är att hjälpa till att förbättra STEM-utbildningar (Science, technology, engineering, and mathematics) i hela Europa genom praktikrelaterad forskning och dess överföring till praktiken. MOST är ett EU-projekt inom ICSE. Läs mer om MOST här.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspire, Connect & find Support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 871155