Fredrik Ebefors

Avdelningschef
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Artikel

Myers, J., Ebefors, F. (2010). Globalizing English through Intercultural Critical Literacy English Education, 42(2), 148-170 Urbana, IL: Conference Council of Teachers of English . More information

Konferensbidrag

Svensson, A., Haglind, T., Ebefors, F. (2018). Textuniversum i praktiken. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.. More information
Ebefors, F. (2014). Childrens Experiences Of Different Texttypes in their Everyday Life and in School. The 20th European Conference on Educational Research, ECER, Porto, 2-5 September, 2014. More information