Charlotte Öhman

Universitetsadjunkt i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Tjänstledig

Forskning

Charlottes forskningsintresse handlar om förskolan som en demokratisk mötesplats i relation till förskollärares uppdrag. I tidigare projekt har hon undersökt hur förbättringsarbete kan främja mottagande av barn som är nyanlända i förskolan. 

I pågående avhandlingsprojekt undersöker Charlotte vårdnadshavares delaktighet i förskolan - en mötesplats mellan individ och samhälle. Avhandlingen syftar även till att undersöka vårdnadshavares delaktighet i relation till förskolläraruppdraget.

Biografi

Charlotte har arbetat som förskollärare i drygt 15 år. 2014 började hon arbeta som universitetsadjunkt på HLK och har en fil mag samt en fil master i pedagogik. Sedan våren 2020 är hon tjänstledig från sin adjunkttjänst och arbetar för närvarande som kommundoktorand.

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-9676-4221

Artikel

Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation Tidsskrift For Nordisk Barnehageforskning, 17(8). More information

Antologibidrag

Gustafsson, M., Lidén, E., Öhman, C. (2020). Kollaborativt lärande - att diskutera och pröva sig fram till ett utforskande arbetssätt. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 41 -52). Stockholm: Liber More information
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Öhman, C. (2023). Parental participation in preschool teaching – An aspect of democracy. 31st EECERA Annual Conference, Lisbon, Portugal, 30th August – 2nd September 2023. More information
Öhman, C. (2022). Vårdnadshavares delaktighet i förskolans undervisning - möten som påverkar förskolläraruppdraget. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Renblad, K., Öhman, C., Ärlig, U., Angshed, C. (2021). Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande - ett lokalt och nationellt utvecklings/förbättringsområde. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E. (2017). "That's the way it was": Children's and parents' reflections regarding pedagogical documentation. 27th EECERA Conference, Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017. More information

Rapport

Anderstaf, S., Mrak, L., Öhman, C. (2021). "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare. Jönköping: Enheten för samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation More information