Logistik och verksamhetsledning

På avdelningen för Logistik och verksamhetsledning bedriver vi utbildning och forskning inom logistik, verksamhetsledning och arbetsorganisation. Samverkan med omgivande samhälle och internationell närvaro är centrala delar inom alla våra verksamhetsområden.

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

  • Adjungerad professor
  • Tekniska Högskolan
  • Gästprofessor
  • Tekniska Högskolan

Avdelningschef

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan