Marco Santos

Universitetslektor Arbetsorganisation
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
A1213
SMS-nummer
+46 70-403 94 38
Ändra din information

Forskningsgrupper