Movin Sequeira

Universitetsadjunkt
Teknologie doktor

Movin Sequeira (Master i Produktionssystem) är doktorand inom ämnesområde produktionssystem. Hans forskningsintresse är inom  produktion lokaliseringsbeslut. Han studerar "återflyttningsbeslut", där tillverkande företag tar beslut för att flytta tillbaka produktionen till hemlandet. Under de senaste åren har flera företag tagit beslut att återflytta, särskilt i högkostnadsländer tex. Sverige. Det finns ett behov av att öka förståelsen inom återflyttning och undersöka verktyg för beslutsstöd för dessa typ av beslut.

Anledningar till att återflytta produktion är att ökade kostnader i lågkostnadslander och kravet på kort leveranstid och hög flexibilitet. Movin är intresserad av att studera de kriterier som beaktas i en återflyttningsbeslut och hur dessa kriterier kan modelleras till ett beslutsstödssystem för digital och automatisk beslut.

Artikel

Sequeira, M., Adlemo, A., Hilletofth, P. (2023). A hybrid fuzzy-AHP-TOPSIS model for evaluation of manufacturing relocation decisions Operations Management Research, 16, 164-191. More information
Hilletofth, P., Sequeira, M., Tate, W. (2021). Fuzzy-logic-based support tools for initial screening of manufacturing reshoring decisions Industrial management & data systems, 121(5), 965-992. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Adlemo, A. (2021). AHP-based support tools for initial screening of manufacturing reshoring decisions Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 14(3), 502-527. More information
Pardillo-Baez, Y., Sequeira, M., Hilletofth, P. (2020). Local and Organic Food Distribution Systems: Towards a Future Agenda Operations and Supply Chain Management, 13(4), 336-348. More information
Hilletofth, P., Sequeira, M., Adlemo, A. (2019). Three novel fuzzy logic concepts applied to reshoring decision-making Expert systems with applications, 126, 133-143. More information

Doktorsavhandling

Sequeira, M. (2023). Decision support for multi-criteria evaluation of manufacturing reshoring decisions (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Pardillo-Baez, Y., Sequeira, M., Bäckstrand, J. (2024). Alternative distribution channels in the agri-food supply chain: A case study of REKO-rings in Sweden. 33rd Annual International IPSERA Conference, Rio De Janeiro, Brazil, 24-27 March 2024. More information
Pardillo-Baez, Y., Sequeira, M., Machado, C., Levinsohn, D. (2022). Strategies for sustainable alternative food networks in uncertain times. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 9th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chain Forum, Zagreb, Croatia, 22nd to 23rd March, 2022. More information
de los Rios Pérez, D., Sequeira, M., Linnéusson, G., Pardillo-Baez, Y. (2022). Exploring the manufacturing reshoring decision-making process using system dynamics. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Sequeira, M., Sansone, C. (2021). Relocation for production innovation capability: a bibliometric analysis. 28th Innovation and Product Development Management Conference (IPDMC 2020), 6-8 June 2021, (Virtual Conference, Online), Milan, Italy. More information
Sansone, C., Sequeira, M. (2021). Critical Operations Capabilities and Reshoring Drivers in a High-Cost Environment. Amsterdam: IOS Press, Proceedings of the 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Sequeira, M. (2021). Multi-stage fuzzy-logic model for evaluation of reshoring decisions. Amsterdam: IOS Press, Proceedings of the 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D. (2020). Criteria considered in a manufacturing reshoring decision: a multiple case study. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P. (2019). Feasibility of Analytical Hierarchy Process as a Tool for Reshoring Decisions. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P. (2019). Applying Fuzzy Analytical Hierarchy Process to Reshoring Decisions with Complexity and Uncertainty. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Hilletofth, P., Sequeira, M. (2019). Fuzzy logic in a reshoring decision-making context. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P. (2019). Critical cost factors to consider in a manufacturing reshoring decision. 26 th EurOMA Conference, Operations adding value to society, 17th - 19th June 2019, Helsinki, Finland. More information
Pardillo Baez, Y., Sequeira, M., Hilletofth, P., Andersson, R. (2019). Local Distribution of Organic Food: A Review and Research Agenda. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D., Sollander, K. (2018). Reshoring drivers in a Swedish manufacturing context. 27th International IPSERA Conference, Athens, March 25-28, 2018.. More information
Neramballi, A., Sequeira, M., Rydell, M., Vestin, A., Ibarra, M. (2017). A comprehensive literature review of green supply chain management. 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE Congress 2017), Barcelona, Spain, April 2-4, 2017. More information

Övrigt

Hilletofth, P., Sequeira, M., Tate, W. . Feasibility of fuzzy logic in reshoring decision making. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D. . Feasibility of AHP support tools in reshoring decision making. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D., Jensen, L. . Where we were and where are we headed: a temporal analysis of reshoring decision criteria. More information
Sequeira, M., Eriksson, D., Jensen, L. . Data-driven approach to extract reasoning in manufacturing reshoring decisions. More information

Licentiatavhandling

Sequeira, M. (2020). Developing decision-support tools for evaluation of manufacturing reshoring decisions (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information