Peter Hugoson

Tillförordnad Universitetslektor Industriell ekonomi
Ekonomie Doktor

Doktorsavhandling

Hugoson, P. (2001). Interregional Business Travel and the Economics of Business Interaction (Doctoral thesis, Jönköping: Internationella Handelshögskolan). More information