Eva Johansson

Universitetslektor logistik
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Docent

Kontakt

Rum
A2215
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Eva Johanssons tidigare forskning har till övervägande del fokuserat på hur man effektivt skall kunna integrera materialförsörjningsaspekter i ett tidigt stadium av produktutvecklingsprojekt genom systematiska utformningsprocesser och förbättrad informationshantering. Forskningen inom logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping är inriktad mot planering och styrning, samverkan mellan kunder och leverantörer, materialhantering samt produktions- och logistikekonomi med fokus på små och medelstora företag.

Biografi

Eva Johansson arbetar sedan 2006 som universitetslektor i Logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping. Hon avlade sin civilingenjörexamen i Industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola 1992 och efter några år i industrin samt på hemmafronten tillsammans med sina barn återvände hon som doktorand vid Chalmers där hon avlade en teknisk doktorsexamen i Logistik och transport 2006. Efter doktorsexamen styrde Eva sin väg österut, dock inte så långt som till de småländska skogarna norr om Oskarshamn där hon föddes 1969, utan stannade vid Vätterns strand i Jönköping.

Artikel

Tiedemann, F., Wikner, J., Johansson, E. (2021). Understanding lead-time implications for financial performance – a qualitative study Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 183-207.
Tiedemann, F., Johansson, E., Gosling, J. (2020). Structuring a new product development process portfolio using decoupling thinking Production planning & control (Print), 31(1), 38-59.
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points , 10(2), 185-205.
Wikner, J., Johansson, E. (2015). Inventory classification based on decoupling points Production & Manufacturing Research, 3(1), 218-235.
Fredriksson, A., Johansson, E. (2009). Integrating logistics into the outsourcing process International Journal of Logistics, 12(4), 281-298 Oxon: Taylor & Francis .
Johansson, E. (2009). Information management for materials supply systems design International Journal of Production Research, 47(8), 2217-2229 Oxon: Taylor & Francis .
Johansson, E. (2007). Towards a design process for materials supply systems International Journal of Operations & Production Management, 27(4), 388-408.
Johansson, E., Bellgran, M., Johansson, M. (2006). Evaluation of materials supply systems during product development projects International Journal of Production Research, 44(5), 903-917.
Johansson, E., Johansson, M. (2006). Materials supply systems design in product development projects International Journal of Operations & Production Management, 26(4), 371-393.
Johansson, E. (2005). Utveckling av logistiksystem i produktutvecklingsprojekt Transport och hantering.
Johansson, E., Medbo, L. (2004). On the use of product data in the design of the materials supply system Journal of Manufacturing Technology Management, 15(7), 641-650.
Johansson, E., Johansson, M. (2004). The information gap between design engineering and materials supply systems design International Journal of Production Research, 42(17), 3787-3801.

Artikel, forskningsöversikt

Doktorsavhandling

Johansson, E. (2006). Materials supply systems design during product development projects (Doctoral thesis, Göteborg: Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology).

Konferensbidrag

Reitsma, E., Hilletofth, P., Johansson, E. (2019). Performing Supply Chain Design Activities during Product Development Projects: A Systematic Literature Review. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategiska ledtiders inverkan på räntabilitet. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016: Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016..
Johansson, E., Tiedemann, F. (2016). Using decoupling thinking in NPD. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway.
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategic lead-time implications on return on assets. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway.
Tiedemann, F., Johansson, E., Gosling, J. (2015). Extending and applying an engineering based framework for decoupling points. 22nd International Annual EurOMA Conference, Neuchâtel, Switzerland, June 28 - July 1, 2015..
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015.
Bäckstrand, J., Johansson, E., Ohlson, N. (2014). Extending the customer differentiated supply method to new product development. 21st International Annual EurOMA Conference, Palermo, Italy, 22-25 June, 2014.
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013.
Bäckstrand, J., Johansson, E. (2013). Customer-driven Purchasing: Empirical applications. The 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Gothenburg, Sweden, 4-5 June 2013.
Wikner, J., Johansson, E., Persson, T. (2009). Process based inventory classification. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E. (2007). A design process for materials supply systems. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Fredriksson, A., Johansson, E. (2007). Integrating logistics factors into an outsourcing process. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E. (2007). Information management for materials supply systems design. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E. (2004). Structuring materials supply systems design according to a stage-gate process. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E., Bellgran, M., Johansson, M. (2004). Evaluation of materials supply systems during product development projects. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E., Medbo, L., Johansson, M. (2003). The information gap between design engineering and materials supply systems design. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E. (2001). Integration of materials supply aspects in product development projects: A case study from the automotive industry. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E. (2001). Design of materials supply systems in product development projects: An empirical study from the car industry. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Johansson, E., Heuman, S., Johansson, M. (2000). Influence of shipment size on logistics costs in the ordering company. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.

Licentiatavhandling

Johansson, E. (2001). Design of materials supply systems in product development projects: Difficulties and requirements (Licentiate thesis). Department of Transportation and Logistics, Chalmers University of Technology, Göteborg