Janaki Rao

Doktorand
För en presentation av Janaki Rao, se engelska presentationsidan.

Konferensbidrag

Rao, J., Tiedemann, F., Bäckstrand, J., Kähkönen, A. (2024). Investigating supply chain risk management within the wood house industry: Proposing a future research agenda. 33rd Annual International IPSERA Conference, Rio De Janeiro, Brazil, 24-27 March 2024. More information