Nikolas Käkelä

Universitetslektor Logistik
Teknologie doktor

 

Nikolas Käkelä, PhD

Nikolas Käkeläs forskning berör kundanpassning i tillverkande företag - från modulbaserade produktutbud till kundunika lösningar - och de organisatoriska utmaningar som kundanpassning medför. Särskilt fokus ligger på lärande i organisationer och hur kundanpassning kan fungera som en trigger för lärande och kunskapsutveckling. 

Nikolas var en del av det treåriga forskningsprojektet The Whispering Game där hantering av kundorderspecifik information studerades. Samlade lärdomar från forskningsprojektet finns att läsa här

Hans doktorsavhandling försvarades 2022. En nyhetsartikel om avhandlingen finns att läsa här.  

Nikolas är programansvarig för kandidatprogrammet Sustainable Supply Chain Management, samt ansvarig för kurserna Ledning och Organisering, Research Methods and Communication, och Inquiry Methodology.

Artikel

Engström, A., Käkelä, N., Wikner, J. (2022). Ambidextrous learning in a customer order–based context Learning Organization, 29(2), 116-128. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective Learning Organization, 26(1), 27-43. More information

Doktorsavhandling

Käkelä, N. (2022). A solution space perspective on customization (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2018). Learning to make a difference in customization settings. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities OLKC 2018, 26th - 28th April, 2018, Liverpool, UK. More information
Käkelä, N., Wikner, J. (2018). Defining solution spaces for customizations. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2018; Seoul; South Korea; 26 - 30 August 2018. More information
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017. More information

Övrigt

Käkelä, N., Wikner, J. . Conceptualization of solution spaces for customization. More information
Käkelä, N., Wikner, J. . Evaluating tendering invitations in engineer-to-order environments. More information

Rapport

Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping More information

Licentiatavhandling

Käkelä, N. (2019). Customization-based interaction in ETO (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information