Jenny Bäckstrand

Docent Logistik
Teknologie doktor

Civ.Ing., Tekn.lic., Tekn.dr., CPIM, CSCP.

Forskning 

Huvudsyftet med Jennys forskning är att undersöka hur företag i ett försörjningsnätverk kan samverka för ökad konkurrenskraft. Målet med forskningen är att skapa en ökad förståelse för vikten av strategiska leverantörsrelationer, strategiskt inköp och leverantörsutveckling för en effektiv produktionslogistik.

Biografi

Jenny erhöll civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola 2004. Efter att ha jobbat som lektionsassistent på institutionen för produktionsekonomi på LiTH började hon som doktorand på avdelningen för industriell organisation och produktion på tekniska högskolan i Jönköping. Jenny är sedan 2007 teknologie licentiat från Chalmers, sedan 2012 teknologie doktor från JTH och sedan 2020 docent i Logistik. Jenny har undervisat i produktionsekonomi, produktionslogistik, materialplanering och detaljplanering samt inköp och affärslogistik.

Artikel

Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Halldórsson, Á. (2024). Middle-range theorising supporting and supported by action research: focusing on practitioner preparedness Production planning & control (Print). More information
Gremyr, I., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Gatenholm, G., Halldórsson, Á. (2023). Blueprinting construction logistics services for quality improvement Construction Management and Economics, 41(1), 60-78. More information
Bäckstrand, J., Vos, F., Eslami, M., Hoffmann, P. (2023). JPSM Editorial: Building bridges in PSM: Towards a digital and sustainable future special issue of the annual IPSERA conference 2022 Journal of Purchasing and Supply Management, 29(3). More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2022). The role of supplier information availability for construction supply chain performance Production planning & control (Print), 33(9-10), 863-874. More information
Bäckstrand, J., Powell, D. (2021). Enhancing Supply Chain Capabilities in an ETO Context Through "Lean and Learn" Operations and Supply Chain Management, 14(3), 360-367. More information
Gatenholm, G., Halldórsson, Á., Bäckstrand, J. (2021). Enhanced circularity in aftermarkets: logistics tradeoffs International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51(9), 999-1021. More information
Bäckstrand, J., Suurmond, R., van Raaij, E., Chen, C. (2019). Purchasing process models: Inspiration for teaching purchasing and supply management Journal of Purchasing and Supply Management, 25(5). More information
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2019). Engaged Scholar(ship) in purchasing and supply management (PSM): Creative tension or squeezed in the middle? Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4). More information
Bäckstrand, J. (2019). Billiga inköp – en dyrköpt läxa Intelligent logistik: inköp, logistik, produktion, affärer, 26- Stockholm: Intelligent logistik . More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing Production & Manufacturing Research, 6(1), 3-25. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 10(2), 185-205. More information
Bäckstrand, J. (2014). Kunddifferentierat inköp som ett komplemet till kraljic och Category management SILF Supply Chain Outlook, 26-27 Stockholm: SILF media AB . More information
Bäckstrand, J. (2014). Differentierat inköp kan öka konkurrenskraften SILF Supply Chain Outlook, 26-27 Stockholm: SILF media AB . More information
Bäckstrand, J. (2014). Varför differentierat inköp kan ge ökad konkurrenskraft SILF Supply Chain Outlook, 26-27- Stockholm: SILF media AB . More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor Bättre Produktivitet, 8(8), 12-16 Stockholm: Janbrink media . More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2009). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning Bättre produktivitet, 12-16 Stockholm: Janbrink Media . More information

Doktorsavhandling

Bäckstrand, J. (2012). A Method for Customer-driven Purchasing: Aligning Supplier interaction and Customer-driven manufacturing (Doctoral thesis, Jönköping: School of Engineering, Jönköping University). More information

Antologibidrag

Bäckstrand, J., Löfving, M. (2024). Spanning boundaries through intersectoral mobility. In: Nicholas O'Regan (Ed.), From purpose to impact: The university and business partnershipMore information
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2022). Enhancing theorizing in purchasing and supply management through middle-range theories. In: W. L. Tale, L. M. Ellram & L. Bals (Ed.), Handbook of theories for purchasing, supply chain and management research (pp. 80 -93). Cheltenham: Edward Elgar Publishing More information
Bäckstrand, J. (2013). Kunddrivet inköp. In: Gösta Hultén, Hilda Hultén & Lena Sonne (Ed.), Inköp & Logistik Stockholm: Bonnier Business Publishing More information
Bäckstrand, J. (2008). Att välja rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. In: Inköp & logistik Stockholm: Bonnier Ledarskapshandböcker More information

Konferensbidrag

Reitsma, E., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Forslund, H. (2024). Practices supporting the implementation of circular procurement: a literature review and future research agenda. 33rd Annual International IPSERA Conference, Rio De Janeiro, Brazil, 24-27 March 2024. More information
Pardillo-Baez, Y., Sequeira, M., Bäckstrand, J. (2024). Alternative distribution channels in the agri-food supply chain: A case study of REKO-rings in Sweden. 33rd Annual International IPSERA Conference, Rio De Janeiro, Brazil, 24-27 March 2024. More information
Rao, J., Tiedemann, F., Bäckstrand, J., Kähkönen, A. (2024). Investigating supply chain risk management within the wood house industry: Proposing a future research agenda. 33rd Annual International IPSERA Conference, Rio De Janeiro, Brazil, 24-27 March 2024. More information
Thorvald, P., Bäckstrand, J., Malmsköld, L., O'Nils, M., Rosén, B., Syberfeldt, A. (2024). Smart Industry Sweden: A Collaborative Industrial Graduate School. Amsterdam: IOS Press, 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Bäckstrand, J., Malmstedt, A. (2023). Has the pendulum swinged too far from just-in-time to just-in-case in the aftermaths of Covid-19?. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2023, Trondheim, Norway, September 17–21, 2023. More information
Sharma, M., Pardillo-Baez, Y., Bäckstrand, J. (2023). Avoiding the dark side of the circular economy: Application of radical, systematic, holistic and inclusive actions within the Indo-Swedish textile value chain. 32nd Annual IPSERA Conference, Barcelona, Spain, 3-5 April 2023. More information
Löfving, M., Bäckstrand, J. (2023). Spanning boundaries through intersectorial mobility. 10th Annual UIIN Conference, Budapest, Hungary, 9-11 May 2023. More information
Bäckstrand, J., Johansen, K. (2023). Non-virgin textile materials challenging the purchasing role in a circular industry. 30th European Operations Management Association Conference (EurOMA), Leuven, Belgium, 3-5 July, 2023. More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2023). Konkurrenskraftiga smarta nyckeltal. 22nd Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], University West, 17-18 October 2023. More information
Malmstedt, A., Bäckstrand, J. (2022). How to predict disruptions in the inbound supply chain in a volatile environment. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Löfving, M., Albrecht, N., Bäckstrand, J. (2022). Establishment of a structure for collaboration between two universities and SMEs using an intermediary organisation. 9th Annual UIIN Conference, 14-15 June 2022, Amsterdam, The Netherlands. More information
Bäckstrand, J., Johansen, K., Löfving, M. (2022). Mutual benefits – Linking SMEs in wood industry and HEIs using a translator. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Ohlson, N., Riveiro, M., Bäckstrand, J. (2022). Identification of tasks to be supported by machine learning to reduce Sales & Operations Planning challenges in an engineer-to-order context. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2021). Vad är alternativet till traditionella nyckeltal?. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2021, Högskolan i Borås, 20-21 oktober 2021. More information
Malmstedt, A., Bäckstrand, J. (2021). Predictive inbound supply chains in a volatile business environment. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2021, Högskolan i Borås, 20-21 oktober 2021. More information
Thunberg, M., Fredriksson, A., Bäckstrand, J. (2021). The value of improved logistics in the woodhouse industry. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2021, Högskolan i Borås, 20-21 oktober 2021. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Halldórsson, Á. (2021). From service blueprint to blueprinting. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2021, Högskolan i Borås, 20-21 oktober 2021. More information
Ohlson, N., Bäckstrand, J., Riveiro, M. (2021). Artificial Intelligence-enhanced Sales & Operations Planning in an Engineer-to-order context. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2021, Högskolan i Borås, 20-21 oktober 2021. More information
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2020). Middle-range theories – an unexploited opportunity for theorizing (in) PSM?!. 29th Annual IPSERA Conference, Knoxville, TN, USA, 5-8 April 2020. More information
Gremyr, I., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Gatenholm, G., Halldórsson, Á. (2020). Blueprinting construction logistics services to enable quality improvements. e-LRN 2020 Special Web Conference, 9-11 September 2020, online (via Zoom). More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2020). KPIer i en disruptiv tid. 19th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Södertälje, Sweden, 21 October 2020. More information
Gatenholm, G., Halldórsson, Á., Bäckstrand, J. (2020). Enhanced circularity in aftermarket supply chains: Challenges and requirements on logistic services. 32nd Annual NOFOMA Conference 17-18 September, 2020, Reykjavik, Iceland. More information
Löfving, M., Rydell Blom, Å., Bäckstrand, J. (2020). KVIST –competence development and exchange between two universities and the forest and wood industry. 8th Annual UIIN Conference, Budapest, Hungary, 9-11 June 2020. More information
Bäckstrand, J., Bergqvist, L. (2019). How are we doing? – Taking the pulse on collaboration. University-Industry Interaction Conference, 18-20 June 2019, Helsinki, Finland. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. 6th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Gothenburg, Sweden, 18-19 March, 2019. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2019). Supply chain performance deficiencies in construction projects due to lack of information sharing. 28th Annual IPSERA Conference, Milan, Italy, April 14th - 17th, 2019. More information
Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019. More information
Bäckstrand, J., Powell, D. (2019). Towards a framework for enhanced ETO supply chain performance. 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 15-18 December, 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Halldórsson, Á., Gremyr, I. (2019). Customer information usage: Improving supply chain performance and advancing logistics services in construction projects. 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 15-18 December, 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2019). Vad är problemen med traditionella nyckeltal?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Bäckstrand, J., Eslami, M. (2019). The role of commitment and knowledge sharing on customer’s satisfaction in a triadic setting. Kelburn: Victoria University of Wellington, ANZMAC 2019, 2-4 December 2019, Wellington, New Zealand. More information
Bäckstrand, J., Gosling, J., Naim, M. (2018). Collaborative research in practice: articulating the realities of engagement. 25th International Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary, June 24-26. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2018). The potential of Supplier – Contractor information sharing to improve supply chain efficiency in construction projects. 25th International Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary, June 24-26, 2018. More information
Pulles, N., Bäckstrand, J., Idling, P., Akdemir, O. (2018). Reputational value: how buyer status and supplier awards affect supplier performance. 27th Annual IPSERA Conference, Athens, Greece, 25-28 April, 2018. More information
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2018). Engaged Scholarship: Creative tension or squeezed in the middle of rigor and relevance?. 27th Annual IPSERA Conference, Athens, Greece, 25-28 April, 2018. More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2018). Vikten av att ha strategiska nyckeltal baserade på fakta. 18th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], JTH, Jönköping, 24-25 October 2018. More information
Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2018). Getting the most out of a collaborative research project – Cross industry design for a holistic view and increased learning. 34th Annual ARCOM Conference, Belfast, UK, 3-5 September, 2018. More information
Bäckstrand, J., Lennartsson, M. (2018). Customizations vs. Platforms: A Conceptual Approach to COSI. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, August 4-8, 2017.. More information
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2017). Rigor, relevance, funding and qualifications: The catch 22 of University – industry interaction research. 2017 University-Industry Interaction Conference, Dublin, June 7-9, 2017.. More information
Chen, C., Suurmond, R., Van Raaij, E., Bäckstrand, J. (2017). Purchasing Process Models: Tools for teaching Purchasing and Supply Management. 26th International IPSERA Conference, Budapest, April 9-12, 2017.. More information
Cederfeldt, A., Bäckstrand, J. (2017). Supplier satisfaction: Is there a difference between preferre and non-preferred suppliers?. 26th International IPSERA Conference, Budapest, April 9-12, 2017.. More information
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017. More information
Tiedemann, F., Bäckstrand, J., Carlsson, B. (2016). The sign of lead time. 25th Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) Conference, Dortmund, 20-23 March, 2016.. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. 5th World Conference on Production and Operation Management, P&OM, Havana, September 6-10, 2016.. More information
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Carlsson, B. (2016). Skyllt på skylten. 16th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens]: Logistik–teori möter praktik, Växjö, Sweden, 19-20 oktober, 2016. More information
Säfsten, K., Bäckstrand, J. (2016). Co-creation of knowledge: Key aspects for relevance in collaborative research projects. Trondheim: International Annual EurOMA Conference, 23rd EurOMA International Annual Conference, Trondheim, 17th-22nd June, 2016. More information
Bäckstrand, J., Jansson, D., Karlsson, J., Löfving, M. (2016). Guidelines for designing a purchasing process for small businesses. Dortmund 25th International IPSERA Conference, Dortmund, March 20-23, 2016.. More information
Bäckstrand, J. (2015). Rethinking Purchasing logistics teaching: Converting a lecture based purchasing course to a web-distributed intercontinental course. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015. More information
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Hedén, E. (2015). Competitive advantage based purchasing matrix: A portfolio-approach to differentiated purchasing strategy. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015. More information
Martínez, S., Mediavilla, M., Bäckstrand, J., Bernardos, C. (2014). Alignment of the purchasing strategy to the business strategy: An empirical study on a harbour cranes company. APMS 2014 International Conference. More information
Bäckstrand, J. (2014). Using the interaction life cycle in an educational setting. 23rd Annual IPSERA Conference, 13-16 April, Pretoria, South Africa. More information
Bäckstrand, J., Johansson, E., Ohlson, N. (2014). Extending the customer differentiated supply method to new product development. 21st International Annual EurOMA Conference, Palermo, Italy, 22-25 June, 2014. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2013). Time-phasing and decoupling points as analytical tools for purchasing. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December 2013 Bangkok, Thailand. More information
Bäckstrand, J. (2013). Introducing the Interaction life cycle: Extending the purchasing process. 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA. More information
Bäckstrand, J., Johansson, E. (2013). Customer-driven Purchasing: Empirical applications. The 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Gothenburg, Sweden, 4-5 June 2013. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J., Carlsson, B. (2012). Kundorderstyrning och kundanpassning - ett kund- och leverantörsperspektiv. 14th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Lund, Sweden, 22-23 August 2012. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2012). Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations. 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, The Netherlands, 1-5 July 2012. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2011). Aligning operations strategy and purchasing strategy. 18th International Annual EurOMA Conference, Cambridge, UK, 3-6 July 2011. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. Stockholm: Logistikföreningen PLAN, 12th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Skövde, Sweden, 18-19 August 2010. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2009). Grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN, 11th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Växjö, Sweden, 19-20 August 2009. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2008). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN - Logistikföreningen, 10th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Gothenburg, Sweden, 27-28 August 2008. More information
Bäckstrand, J., Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. 19th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Reykjavik, Iceland, 7-8 June 2007. More information
Stillström, C., Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interactions in Supply Chains. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, Trollhättan. More information
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interaction in Supply Chains. Trollhättan: Högskolan i väst, 8th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Trollhättan, Sweden, 23-24 August 2006. More information
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2006). Supply Chain Interaction: Market Requirements Affecting the Level of Interaction. 15th International IPSERA Conference, 2006: Creating and Marketing Value in Supply Networks. More information
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2005). Review of Supply Chain Collaboration Levels and Types. International conference on operations and supply chain management, Bali-Indonesia, 15-17 December 2005. More information
Bäckstrand, J., Sandgren, A. (2005). A Review of Supply Chain Classifications. Borås: Högskolan i Borås, 7th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Borås, Sweden, 18-19 August 2005. More information

Övrigt

Bäckstrand, J. (2017). Vikten av att identifiera och differentiera ledtider. More information
Bäckstrand, J. (2016). Välj rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. More information

Rapport

Gremyr, I., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Gatenholm, G., Halldórsson, Á. (2021). Bygglogistiktjänster under uppbyggnad: Hur kan vi arbeta med kontinuerliga förbättringar i en projektbaserad kontext?. Göteborg: Centrum för Management i Byggsektorn More information
Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping More information

Licentiatavhandling

Bäckstrand, J. (2007). Levels of Interaction in Supply Chain Relations (Licentiate thesis, Jönköping: Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering). More information

Proceedings (redaktörskap)

Bäckstrand, J. (Eds.). (2007). Kundfokuserade varor och tjänster (vol. 9). , Stockholm: Logistikföreningen PLAN More information