student

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Löpande ansökningstid

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas.

CC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet.

Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.

Ansökan
Stiftelserna har inga egna ansökningsformulär. Ansökan om stipendium från respektive stiftelse ställs till:

Svenska ICC
Box 16050, 103 21 Stockholm
E-mail: icc@icc.se

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.

 

 • Allaljudböcker Stipendium

  Allaljudböcker stipendiet för främjning av ljudböcker och e-böcker i studier. Få 10 000 kronor till dina studier genom att inspirera och driva förändring. Gäller läsåret 2019.
  Läs mer
 • Veloxiastipendiet

  Stipendium för ekonomi- och juridikstudenter HT 2019. Studerar du ekonomi eller juridik vid något av Sveriges universitet och ska skriva uppsats till hösten? Då kan du söka Veloxiastipendiet på 15 000 kr.
  Läs mer
 • Stiftelsen Familjen först, Utlysning av stipendiemedel 2019

  Stiftelsen Familjen Först utlyser fortlöpande stipendiemedel för forskning om familjefrågor. Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden: – genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik – frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.
  Läs mer
 • Zonta International scholarship

  Jane M Klausman Women in Business Sholarship.Kvinnor utgör fortfarande en minoritet bland världens ledare i näringslivet. 1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.Detta stipendium kan sökas av dig som studerar ekonomi eller ekonomisk förvaltning vid universitet eller högskola.
  Läs mer
 • Zonta International Scholarship

  Women in Technology Scholarship. Detta stipendium kan sökas av kvinnliga högskole- och universitetsstudenter i alla åldrar på utbildningar inom teknik eller närliggande områden. Även kvinnor som idag inte studerar på högskolenivå kan söka stipendiet för exempelvis vidareutbildning.
  Läs mer
 • Konsument.se Ekonomistipendium 2019

  Från och med våren 2019 kommer Konsument.se att dela ut ett stipendium på 5000 kronor per termin till en student som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt universitet eller högskola. Avsikten är att bidra till att höja kvaliteten ytterligare på arbetet genom att t.ex. möjliggöra införskaffandet av ytterligare relevant litteratur.
  Läs mer
 • Skyltmax Stipendium

  Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Ansök till Skyltmax stipendium!
  Läs mer
 • Fläktwoods Resestipendium

  Student vid Ingenjörshögskolan i Jönköping, som genom gott studie­resultat eller väl genomfört examens­arbete/projektarbete visat särskilda färdig­heter, kan tilldelas Fläkt Woods ABs resestipendium. Stipendiet skall användas för studier utomlands i anslutning till ingen­jörsstudierna.
  Läs mer
 • Dick Birgerssons Minnesfond

  Student vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som visat speciellt prov på entreprenörskap, innovationer och nytänkande kan tilldelas Dick Birgersson-stipendiet.
  Läs mer
 • Björn Lundén Informationsstipendium

  – för ekonomistudenter inom redovisningSom ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden.
  Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet under läsåret 2018/2019.
  Läs mer