student

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Löpande ansökningstid

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas.

CC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet.

Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.

Ansökan
Stiftelserna har inga egna ansökningsformulär. Ansökan om stipendium från respektive stiftelse ställs till:

Svenska ICC
Box 16050, 103 21 Stockholm
E-mail: icc@icc.se

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.

 

 • Stipendiuer ut Helgo Zettervalls fond

  Nu utlyser vi årets Helgo Zettervalls-stipendium. Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond till ”främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”.
  Läs mer
 • Be Better Onlines stipendium för digital marknadsföring

  De digitala möjligheterna för marknadsförare blir fler och fler samtidigt som de digitala plattformarnas komplexitet ökar. Be Better Online utlyser ett stipendium på 10 000 kronor under 2020 som avser uppsats eller forskning inom digital marknadsföring på universitet eller högskola som syftar till att förtydliga, förbättra eller förenkla de möjligheter som digital marknadsföring möjliggör.
  Läs mer
 • Svensk Planglasförenings glasstipendium 2020

  Svensk Planglasförening avsätter 50 000 kronor till stipendium för examensarbete av särskilt intresse för glasbranschen. Glas är ett viktigt material både idag och i framtiden inom byggnad och boende. Genom instiftande av Glasstipendiet vill Svenska Planglasförening uppmärksamma och stimulera studenter att välja området planglas i sina examensarbeten. Utdelning sker i samband med föreningens höstkonvent i november 2020. Arbetet ska vara utfört mellan september 2019 och september 2020.
  Läs mer
 • The Swedisch Bank Research Foundation
  (Bankforskningsinstitutet, BFI)

  The Swedish Bank Research Foundation (Bankforskningsinstitutet, BFI) supports
  academic research on financial institutions and markets. The Swedish Bank Research Foundation awards scholarships especially for PhDstudents, carrying out research in the selected field.

  Läs mer
 • Fläktwoods Resestipendium

  Student vid Ingenjörshögskolan i Jönköping, som genom gott studie­resultat eller väl genomfört examens­arbete/projektarbete visat särskilda färdig­heter, kan tilldelas Fläkt Woods ABs resestipendium. Stipendiet skall användas för studier utomlands i anslutning till ingen­jörsstudierna.
  Läs mer
 • Kreditkolls Fintech Stipendium

  Storbankernas fysiska kontor försvinner och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart. Vi lever i en tid av digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation. Den digitala transformeringen och den teknologiska innovationen inom finanssektorn drar till sig mycket pengar från riskkapitalister.
  Läs mer
 • Dick Birgerssons Minnesfond

  Student vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som visat speciellt prov på entreprenörskap, innovationer och nytänkande kan tilldelas Dick Birgersson-stipendiet.
  Läs mer
 • Sök 2020 års uppsatsstipendium: EU och den svenska bostadsmarknaden

  Hyresgästföreningen utlyser under 2020 ett stipendium på
  högst 25 000 kronor för kandidat- eller masteruppsatser på
  temat EU och den svenska bostadsmarknaden.

  Läs mer
 • Sverigekredits stipendium för utlandsstudier

  Ska du studera utomlands under 2020? Vi på Sverigekredit anser att studier är en viktig del i att skapa en ekonomisk trygghet. Att kombinera dem med en resa är det perfekta sättet att skaffa sig värdefulla erfarenheter inför framtiden. Det är en chans att lära sig nya kulturer, utveckla sina språkkunskaper och piffa till CV:et – och givetvis skapa vänner för livet.
  Läs mer
 • Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

  Stipendie för 1-årig traineetjänstgöring vid
  Svenska Handelskammaren i Frankrike
  Är du intresserad av en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och insikt i det franska
  affärsklimatet och företagskulturen?

  Läs mer

Mystep Stipendium

Du som student kan ansöka om ett Mysteps stipendium är värt 10 000 kr. Det delas ut en gång per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats . Är ni flera som skriver uppsatsen kommer stipendiesumman fördelas lika mellan er.

Sista ansökningsdag är nomralt sista septemer årligen.

Läs mer om Mystep Stipendiet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.