Livslångt lärande

Två kvinnor och en man sittande på campus

Forskningsmiljön Livslångt lärande har som huvudsyfte att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Kontakt

Forskningsmiljöledare:

Cecilia Bjursellöppnas i nytt fönster

Inom forskningsmiljön bedrivs forskning kring det livslånga lärandet utifrån ett brett perspektiv. Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Vi är ett 20-tal forskare från olika professionella och disciplinära bakgrunder såsom pedagogik, psykologi och företagsekonomi. Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Den tvärvetenskapliga sammansättningen ger forskargruppen styrka, och så gör även den interaktiva forskningsansatsen. Forskningen genererar på så sätt ny kunskap, som omsätts i ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker.

Forskningen inom miljön stödjer programmet Human Resources som har två inriktningar, en mot företagsekonomi och en mot psykologi, och leds av professor Cecilia Bjursell.

Forskningsmiljön har utvecklats inom ramen för arbetet med att bygga upp ett Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - Encell. Sedan några år tillbaka finns även Skolchefsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i forskningsmiljön. 

Sidan uppdaterad 2020-08-31