Livslångt lärande (LL)

Livslångt lärande sker utifrån personliga, demokratiska och arbetslivsrelaterade syften. Inom miljön utgår vi från betydelsen att det avser en löpande, livslång individuell bildningsprocess som sker i olika formella och informella sammanhang. En stor del av vår forskning rör det som sker i arbetsliv och i utbildningssammanhang, men vi studerar även det som händer på marginalen och det som utspelas i de nya gränsland som uppstår i förändringar på regional, nationell och internationell nivå.

Vi som finns i forskningsmiljön bidrar till den vetenskapliga utvecklingen, men lika viktigt är att den kunskap som utvecklas kommer undervisningen, våra samarbetspartners och samhället i stort till godo. När vi talar om ett hållbart arbetsliv i relation till vårt HR-program, innebär det att tala om både arbete och liv i en vidare bemärkelse där meningsskapande, samskapande och motivation är centralt. Vi ser framför oss ett samhälle där det finns plats för alla människor, och där lärande stödjer individens utveckling i arbetsliv, som medborgare och framför allt som människa.

Teman

Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Forskningsmiljön har utvecklats inom ramen för arbetet med att bygga upp ett Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande – Encell. Encell har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Skolchefsinstitutet

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap.

Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling.


Alla träffar från DiVA (1085)