Ann Ludvigsson

Universitetslektor i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Ann Ludvigsson är forskare/lärare på Högskolan för lärande och kommunikation och Encell. Hennes forskning inriktar sig på ledarskap med fokus på skolledarskap. Intresseområdet riktar sig mot hur ledare och medarbetare influerar och förstår varandra i vardagsarbetet.

Under åren 2010-2013, ledde Ludvigsson tillsammans med Carin Falkner arbetet med att bygga upp Plattformen Fritidshemspedagogisk forskning. Syftet med forskningsplattformen är att utveckla kunskaper inom det fritidspedagogiska området med fokus på de kunskaper barn erhåller i fritidshemsverksamheten. Sedan några år har Ludvigsson och Falkner etablerat ett samarbete med nordiska forskare inom det fritidspedagogiska området från Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim samt vid Danmarks Pedagogiska universitet (DPU). På uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har Ann och Carin skrivit rapporten "God Kvalitet i fritidshem. Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa".

För närvarande arbetar Ludvigsson tillsammans med forskare inom Encell med en studie om kvalitet i vuxenutbildning finansierad av Utbildningsdepartementet.

Biografi

Ann Ludvigsson disputerade 2009 med avhandlingen "Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare förstår varandra i vardagsarbetet". I avhandlingen studeras hur ledarskap formas i och av samspelet mellan skolledare och lärare i vardagsarbetet. Under åren 2001-2004 deltog Ludvigsson i den nationella utvärderingen av IT i Skolan (ITiS).